مفهوم سوآپ چیست؟


5 1 0 0.0

حافظه Swap چیست و چگونه آن را در CentOS اضافه کنیم؟

سیستم عامل برای اینکه بتواند برنامه ای را اجرا کند، باید آن برنامه را به داخل حافظه اصلی (RAM) منتقل کند. درسیستم عامل های مدرن امروزی در هر لحظه تعداد زیادی برنامه در حال اجرا مفهوم سوآپ چیست؟ هستند همچنین تعداد زیادی سرویس نیز در پس زمینه در حال اجرا می باشند. با توجه به این که مقدار حافظه اصلی کامپیوتر محدود است، وقتی تعداد برنامه هایی که قرار است همزمان اجرا شوند زیاد شود، مقدار حافظه لازم جهت اجرای همزمان برنامه ها از کل حافظه اصلی کامپیوتر بیشتر می شود. در این حالت سیستم دچار کمبود حافظه اصلی شده و در نهایت crash می کند.

برای حل این مشکل دو راه وجود دارد:
اول اینکه مقدار حافظه اصلی کامپیوتر را افزایش دهیم. این را حل دارای مشکلاتی است. هزینه حافظه اصلی بسیار گران است و علاوه بر این مقدار حافظه اصلی قابل آدرس دهی دارای محدودیت است
دوم این که بخشی از فضای دیسک را بصورت مجازی برای استفاده به عنوان حافظه اصلی معرفی کنیم. به این فضا در سیستم عامل های خانواده لینوکس و یونیکس فضای swap گفته می شود. فضای swap را می توان به دو صورت پارتیشن و فایل تعریف کرد.

سیستم عامل چگونه از فضای swap استفاده می کند؟

سیستم عامل حافظه اصلی را به بخش هایی تقسیم می کند، که page نامیده می شوند. هر برنامه در حال اجرا یک یا چندین page را در حافظه اصلی اشغال می کند. تصور کنید که تمام حافظه اصلی استفاده شده باشد و برنامه دیگری بخواهد اجرا شود، در این وضعیت سیستم عامل page هایی که کمتر استفاده می شوند را از داخل حافظه اصلی به فضای swap انتقال می دهد تا برای اجرا برنامه یا برنامه های جدید فضای خالی ایجاد کند. به این کار در اصطلاح swapping یا paging گفته می شد.

اما استفاده از فضای swap معایبی هم دارد. زمان دسترسی حافظه اصلی در حد نانو ثانیه است، در حالی که زمان دسترسی در هارد دیسک ها در حد میلی ثانیه می باشد. این بدین معنی است که سرعت هارد دیسک دهها هزار برابر کندتر از حافظه اصلی است. در نتیجه استفاده از فضای swap به جای حافظه اصلی به معنی کندتر شدن سیستم است. حال اگر مقدار حافظه اصلی کامپیوتر خیلی کم باشد، تمام وقت و قدرت پردازش سیستم به انتقال page ها بین فضای swap و حافظه اصلی تلف می شود. در این حالت تنها گزینه اضافه کردن حافظه اصلی می باشد.

اندازه فضای swap چقدر باید باشد؟

برای یک سرور (server) مقدار فضای swap را کمتر از مقدار حافظه اصلی (تقریبا نصف) در نظر بگیرید تا حاشیه اطمینانی برای سیستم در صورت نیاز به فضای swap وجود داشته باشد. ولی باید بطور پیوسته مقدار استفاده سیستم از فضای swap بررسی شود و در صورت استفاده زیاد سیستم از فضای swap، که به معنی کمبود حافظه اصلی است، حافظه اصلی سیستم را ارتقا دهید.

چگونه حافظه Swap را به CentOS اضافه کنیم؟

در SSH سرور خود دستور زیر را وارد کنید:

به وسیله این دستور میتوانید ببینید که از قبل حافظه Swap وجود دارد در سرورتان یا خیر.در صورتی که نتیجه ای مشاهده نشد بمعنی نبودن فایل swap است.

اکنون با دستور زیر میتوانید فایل Swap را در سرور خود ایجاد کنید:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=512k

توجه: “of=/swapfile” نام فایل swpa است و میتواند هرنام دلخواه دیگری باشد.

sudo mkswap /swapfile

Setting up swapspace version 1, size = 536866 kB

و در نهایت فعال کردن Swap:

sudo swapon /swapfile

اکنون دوباره با دستور زیر میتوانید اطلاعات Swap ساخته شده را مشاهده کنید:

swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/swapfile file 524280 0 -1

برای دائمی کردن فایل Swap باید فایل fstab را به صورت زیر ویرایش کنیم:

sudo nano /etc/fstab

و خط زیر را به ان اضافه و ذخیره کنید:

/swapfile swap swap defaults 0 0

توجه: بجای swapfile نامی که برای swap انتخاب کرده بودید را جایگزین کنید.

اکنون با دو دستور زیر دسترسی های فایل swap را تغییر دهید:

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile

با تنظیم Swappiness به کرنل سیستم میگوییم که در چه مواقعی از Swap ساخته شده استفاده کند که با عددی مابین ۰ و ۱۰۰ تنظیم میشود. – که بهطور پیشفرض ۶۰ میباشد – .

وقتی شما Swappiness را روی ۱۰۰ تنظیم میکنید به این معنی است که سیستم عامل معمولا(۹۰% مواقع یا بیشتر) از حافظه Swap استفاده کند.

همچنین زمانی که آن را روی ۰ تنظیم میکنید به این معنی است که سیستم عامل تنها در مواقع ضروری و موردنیاز از حافظه Swap استفاده کند.

برای مشاهده مقدار Swappiness سیستم عامل خود دستور زیر را وارد کنید (که پیشفرض مقدار ۶۰ میباشد.):

به منظور تغییر این مقدار دستور زیر را وارد کنید:

توجه: بجای XX مقدار مورد نظر را برای Swappiness وارد کنید.

حال در صورتی که دوباره دستور زیر را وارد کنید , مشاهده میکنید که به مقدار مورد نظر تغییر کرده است:

حال برای اینکه Swappiness تنظیم شده در هنگام ReBoot نیز همین مقدار باشد میابیست فایل sysctl.conf را به صورت زیر ویرایش کنیم:

sudo nano /etc/sysctl.conf

# Search for the vm.swappiness setting. Uncomment and change it as necessary.
vm.swappiness=XX

حافظه Swap چیست و چگونه آن را در CentOS اضافه کنیم؟

سیستم عامل برای اینکه بتواند برنامه ای را اجرا کند، باید آن برنامه را به داخل حافظه اصلی (RAM) منتقل کند. درسیستم عامل های مدرن امروزی در هر لحظه تعداد زیادی برنامه در حال اجرا هستند همچنین تعداد زیادی سرویس نیز در پس زمینه در حال اجرا می باشند. با توجه به این که مقدار حافظه اصلی کامپیوتر محدود است، وقتی تعداد برنامه هایی که قرار است همزمان اجرا شوند زیاد شود، مقدار حافظه لازم جهت اجرای همزمان برنامه ها از کل حافظه اصلی کامپیوتر بیشتر می شود. در این حالت سیستم دچار کمبود حافظه اصلی شده و در نهایت crash می کند.

برای حل این مشکل دو راه وجود دارد:
اول اینکه مقدار حافظه اصلی کامپیوتر را افزایش دهیم. این را حل دارای مشکلاتی است. هزینه حافظه اصلی بسیار گران است و علاوه بر این مقدار حافظه اصلی قابل آدرس دهی دارای محدودیت است
دوم این که بخشی از فضای دیسک را بصورت مجازی برای استفاده به عنوان حافظه اصلی معرفی کنیم. به این فضا در سیستم عامل های خانواده لینوکس و یونیکس فضای swap گفته می شود. فضای swap را می توان به دو صورت پارتیشن و فایل تعریف کرد.

سیستم عامل چگونه از فضای swap استفاده می کند؟

سیستم عامل حافظه اصلی را به بخش هایی تقسیم می کند، که page نامیده می شوند. هر برنامه در حال اجرا یک یا چندین page را در حافظه اصلی اشغال می کند. تصور کنید که تمام حافظه اصلی استفاده شده باشد و برنامه دیگری بخواهد اجرا شود، در این وضعیت سیستم عامل page هایی که کمتر استفاده می شوند را از داخل حافظه اصلی به فضای swap انتقال می دهد تا برای اجرا برنامه یا برنامه های جدید فضای خالی ایجاد کند. به این کار در اصطلاح swapping یا paging گفته می شد.

اما استفاده از فضای swap معایبی هم دارد. زمان دسترسی حافظه اصلی در حد نانو ثانیه است، در حالی که زمان دسترسی در هارد دیسک ها در حد میلی ثانیه می باشد. این بدین معنی است که سرعت هارد دیسک دهها هزار برابر کندتر از حافظه اصلی است. در نتیجه استفاده از فضای swap به جای حافظه اصلی به معنی کندتر شدن سیستم است. حال اگر مقدار حافظه اصلی کامپیوتر خیلی کم باشد، تمام وقت و قدرت پردازش سیستم به انتقال page ها بین مفهوم سوآپ چیست؟ فضای swap و حافظه اصلی تلف می شود. در این حالت تنها گزینه اضافه کردن حافظه اصلی می باشد.

اندازه فضای swap چقدر باید باشد؟

برای یک سرور (server) مقدار فضای swap را کمتر از مقدار حافظه اصلی (تقریبا نصف) در نظر بگیرید تا حاشیه اطمینانی برای سیستم در صورت نیاز به فضای مفهوم سوآپ چیست؟ swap وجود داشته باشد. ولی باید بطور پیوسته مقدار استفاده سیستم از فضای swap بررسی شود و در صورت استفاده زیاد سیستم از فضای swap، که به معنی کمبود حافظه اصلی است، حافظه اصلی سیستم را ارتقا دهید.

چگونه حافظه Swap را به CentOS اضافه کنیم؟

در SSH سرور خود دستور زیر را وارد کنید:

به وسیله این دستور میتوانید ببینید که از قبل حافظه Swap وجود دارد در سرورتان یا خیر.در صورتی که نتیجه ای مشاهده نشد بمعنی نبودن فایل swap است.

اکنون با دستور زیر میتوانید فایل Swap را در سرور خود ایجاد کنید:

sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=512k

توجه: “of=/swapfile” نام فایل swpa است و میتواند هرنام دلخواه دیگری باشد.

sudo mkswap /swapfile

Setting up swapspace version 1, size = 536866 kB

و در نهایت فعال کردن Swap:

sudo swapon /swapfile

اکنون دوباره با دستور زیر میتوانید اطلاعات Swap ساخته شده را مشاهده کنید:

swapon -s
Filename Type Size Used Priority
/swapfile file 524280 0 -1

برای دائمی کردن فایل Swap باید فایل fstab را به صورت زیر ویرایش کنیم:

sudo nano /etc/fstab

و خط زیر را به ان اضافه و ذخیره کنید:

/swapfile swap swap defaults 0 0

توجه: بجای swapfile نامی که برای swap انتخاب کرده بودید را جایگزین کنید.

اکنون با دو دستور زیر دسترسی های فایل swap را تغییر دهید:

chown root:root /swapfile
chmod 0600 /swapfile

با تنظیم Swappiness به کرنل سیستم میگوییم که در چه مواقعی از Swap ساخته شده استفاده کند که با عددی مابین ۰ و ۱۰۰ تنظیم میشود. – که بهطور پیشفرض ۶۰ میباشد – .

وقتی شما Swappiness را روی ۱۰۰ تنظیم میکنید به این معنی است که سیستم عامل معمولا(۹۰% مواقع یا بیشتر) از حافظه Swap استفاده کند.

همچنین زمانی که آن را روی ۰ تنظیم میکنید به این معنی است که سیستم عامل تنها در مواقع ضروری و موردنیاز از حافظه Swap استفاده کند.

برای مشاهده مقدار Swappiness سیستم عامل خود دستور زیر را وارد کنید (که پیشفرض مقدار ۶۰ میباشد.):

به منظور تغییر این مقدار دستور زیر را وارد کنید:

توجه: بجای XX مقدار مورد نظر را برای Swappiness وارد کنید.

حال در صورتی که دوباره دستور زیر را وارد کنید , مشاهده میکنید که به مقدار مورد نظر تغییر کرده است:مفهوم سوآپ چیست؟

حال برای اینکه Swappiness تنظیم شده در هنگام ReBoot نیز همین مقدار باشد میابیست فایل sysctl.conf را به صورت زیر ویرایش کنیم:

sudo nano /etc/sysctl.conf

# Search for the vm.swappiness setting. Uncomment and change it as necessary.
vm.swappiness=XX

صرافی سوشی سواپ (SushiSwap) رقیب اصلی یونی سواپ

صرافی سوشی سواپ (SushiSwap) رقیب اصلی یونی سواپ

سیستم دیفای، تنها مکانی است که در آن صرافی یونی سواپ و سوشی سواپ برای نقدینگی با هم رقابت می‌کنند؛ یونی سواپ جزو یکی از موفق‌ترین پروتکل‌های دیفای برای معامله توکن‌ها در بستر اتریوم است. این پروتکل به صورت متن باز توسط تیمی ایجاد شده که آن را در دسترس همگان قرار داده‌اند. یعنی همان کاری که صرافی سوشی سواپ هم انجام می‌دهد. سوشی سواپ یک فورک از یونی سواپ است که توکن SUSHI را ارائه می‌دهد؛ این پروتکل در ازای دریافت بخشی از پرداخت‌ها به دارندگان کنترل می‌دهد. در ادامه این مقاله کار با بخش های مختلف SushiSwap را خواهیم آموخت.

معرفی پروژه سوشی سواپ

با پیشرفت بازار مالی غیر متمرکز (دیفای)، بستر‌های مالی جدیدی پدید آمدند؛ برای مثال خیلی از ما شاهد استفاده سرمایه‌گذاران از روش‌های مختلف بوده‌ایم، مثل: وام‌های سریع و استخراج نقدینگی. از آنجایی که صرافی یونی سواپ بار‌ها خود را به سرمایه‌گذاران ثابت کرده، به عنوان پروتکل اصلی دیفای جای خود را محکم کرده است. با وجود خصلت غیر متمرکز و وابستگی شدید به قرارداد‌های هوشمند، مصرف‌کنندگان در زمینه رشد پروژه حرف چندانی تاکنون نداشتند.

سوشی سواپ، تازه واردِ بازار، ادعا کرده است که می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد؛ در این راستا پروتکل این مجموعه تنها چند روز پس از معرفی، بیش از ۱ میلیارد دلار قفل گردید که این امر نشان می‌دهد که بسیاری از مردم به این تحول علاقه‌مند هستند. در این مقاله در مورد فورک یونی سواپ که باعث طوفانی شدن فضای ارز دیجیتال شده است صحبت می‌کنیم.

سوشی سواپ چیست؟

قبل از اینکه به سراغ سوشی سوآپ به آدرس sushi.com برویم باید توضیحاتی را در مورد صرافی یونی سوآپ بدانید، در غیر این صورت متوجه عملکرد بین این دو نخواهید شد. به طور مختصر، یونی سواپ یک صرافی با پروتکل غیر متمرکز است که بدون واسطه کار می‌کند. این مدل برخلاف سایر پروتکل‌ها که از یک دفتر سفارش استفاده می‌کنند، از مدلی به نام سازنده بازار خودکار (AMM) استفاده می‌کند. در این مدل ارائه‌دهندگان نقدینگی وجوهی را به مخازن نقدینگی خود اضافه می‌کنند.

در واقع سوشی سوآپ به عنوان فورک یونی سواپ ظهور کرده است، این دو تنها یک تفاوت کلیدی با یکدیگر دارند و آن هم در ارائه توکن SUSHI است؛ این توکن دو کار انجام می‌دهد:

 • به صاحبان آن حق حاکمیت و سهمی از درآمد‌های پروتکل اعطا می‌کند.
 • دارندگان SUSHI، به بیان دیگر،”مالک” پروتکل هستند.

چرا این موضوع اینقدر علاقه مردم را برانگیخته است؟ زیرا، اداره جامعه عمیقا با مفهوم DeFi آمیخته شده است، فارمینگ بهره یا ییلد فارمینگ (Yield farming) به عنوان یک تکنیک قابل توزیعِ توکن منجر به راه‌اندازی تعداد زیادی توکن جدید شده و هدف آن هم ایجاد شرایطی مساوی برای تمام افراد است. سپس توکن‌های توزیع شده از طریق این مشوق‌های نقدینگی به صاحبان توکن حق حاکمیت داده می‌شود. دارندگان توکن SUSHI هم از بخشی از مفهوم سوآپ چیست؟ هزینه‌های پرداخت شده توسط پروتکل مورد استفاده برای معامله‌گران برخوردار هستند.

سوشی سواپ چیست؟

حال شاید برایتان سوال باشد که از این حق حاکمیت چه استفاده‌هایی می‌توان کرد؟ هر کسی می‌تواند یک پیشنهاد بهبود برای سوشی سواپ یا (SIP) ارسال کند، که توسط دارندگان توکن SUSHI به آن رای داده می‌شود. به همین خاطر بر اساس این رای‌ها و نظرات، روند سوشی سواپ می‌تواند تغییرات کوچک و اساسی در راستای پیشرفت خود داشته باشد. به جای یک تیم سنتی‌تر مانند یونی سواپ، توسعه سوشی سواپ در دست دارندگان توکن SUSHI است. یک جامعه قوی می‌تواند دارایی قدرتمندی برای هر پروژه توکن باشد، اما این مورد فقط برای پروتکل دیفای صدق می‌کند.

تفاوت یونی سواپ و سوشی سواپ

همه می‌دانند که صنعت رمز ارزها با منابع متن باز سروکار دارد، بسیاری فکر می‌کنند که بیت کوین و سایر پروتکل‌های دیفای بدون مجوز و به به عنوان نوع جدیدی در قالب نرم‌افزار عمل می‌کنند. اما از آنجایی که این پروژه‌ها منبع باز هستند و به راحتی کپی شده و با تغییرات کوچک دوباره راه‌اندازی می‌شود، بنابریان کاملا نرمال است که شباهت و رقابت‌های زیادی بین این محصولات باشد. با این حال، ما می‌توانیم فرض کنیم که این امر در نهایت باید به بهترین محصولات برای کاربر نهایی تبدیل شود.

تفاوت یونی سواپ و سوشی سواپ

فضای دیفای مفهوم سوآپ چیست؟ پیشرفت‌های قابل توجه خود را مدیون تیم یونی سواپ است، اما ما می‌توانیم آینده‌ای را ببینیم که حتی یونی سواپ و سوشی سواپ (یا فورک‌های دیگر) ظهور کرده‌اند. یونی سواپ ممکن است در خط مقدم نوآوری در فضای AMM باقی بماند، در حالی که سوشی سواپ مانند پنکیک سواپ می‌تواند بر طبق سلایق و علایق جامعه جایگزین‌های دیگری ارائه دهد. با این حال، نقدینگی بین دو پروتکلِ مشابه‌ ایده آل نیست. AMM‌ ها بهترین عملکرد را به دلیل استخر نقدینگی دارند. تقسیم مقدار زیادی نقدینگی در دیفای بین پروتکل‌های AMM، برای کاربر نهایی مشکلات و تجربه بدی را ایجاد می‌کند.

پاداش SUSHI چگونه توزیع می‌شود؟

توکن سوشی سوآپ با نماد اختصاری SUSHI از طریق استخراج در فارمینگ بهره (Yield farming) توزیع می‌شود. یعنی به کسانی که نقدینگی را به استخر یونی سواپ ارائه می‌دهند، سوشی توزیع می‌شود. سپس می‌توانند توکن های استخر نقدینگی یونی سواپ خود را به قرارداد‌های سوشی سواپ‌ واریز کنند تا بتوانند SUSHI را دریافت کنند.

استخر‌های یونی سواپ عبارت‌اند از:

 • USDT-ETH
 • USDC-ETH
 • DAI-ETH
 • sUSD-ETH
 • COMP-ETH
 • LEND-ETH
 • SNX-ETH
 • UMA-ETH
 • LINK-ETH
 • BAND-ETH
 • AMPL-ETH
 • YFI-ETH
 • SUSHI-ETH

استخر SUSHI-ETH برای تامین نقدینگی بازار، پاداش مضاعفی پرداخت می‌کند، بعد از راه‌اندازی، رای‌دهندگان SUSHI برای افزودن استخری مطلوب برای توزیع، رای دادند و این است قدرت حاکمیت جامعه!

لازم است بدانید که توزیع پاداش SUSHI در بلوک اتریوم ۱۰,۷۵۰,۰۰۰ آغاز شده و پاداش‌ها بعد از رسیدن به ۱۰۰۰۰۰ بلوک (تقریبا دو هفته) کاهش یافت. بعد از آغاز توزیع پاداش، توکن‌های نقدینگی در قرارداد‌های استکینگ به قرارداد‌های سوشی سواپ منتقل می‌شوند. این بدین معنا است که تمام توکن‌های LP یونی سواپ که در سوشی سوآپ قرار دارند، در یونی سوآپ بازخرید می‌شوند تا توکن‌های دیگر نمایان شوند؛ سپس در سوشی سواپ با آن‌ها نقدینگی جدیدی ایجاد می‌شود. به طور خلاصه مبادله در صرافی سوشی سواپ به این صورت انجام می‌شود.

چگونه نقدینگی برای سوشی سواپ ایجاد کنیم؟

خرید ارز سوشی (SUSHI)

دریافت توکن‌های SUSHI

برای اینکه بتوانید در ازای یونی سواپ ارز SUSHI دریافت کنید؛ اولین قدم این است که توکن‌ها را دریافت کنید. در این قسمت ما قصد داریم نقدینگی جفت UMA-ETH برای شما ارائه دهیم. اما فراموش نکنید که شما می‌تواند هر جفت دیگری را برای انجام این کار انتخاب کنید (البته به شرطی که توکن‌های LP در SushiSwap قابل استفاده باشند).

 • وارد صرافی یونی سواپ app.uniswap.org شوید.
 • به روی تب استخر بروید.
 • روی افزودن نقدینگی کلیک کنید.
 • به طور پیشفرض باید ETH انتخاب شده باشد، اگر نیست آن را انتخاب کنید.
 • به روی انتخاب توکن کلیک کرده و UMA را پیدا کنید.
 • اکنون مقدار ETH و UMA را که قرار است به مخزن نقدینگی اضافه کنید وارد کنید.
 • قدم نهایی، نقدینگی را به استخر اضافه کنید و توکن‌های ETH-UMA UNI-V۲ LP را دریافت کنید.

نکته : با توجه به احتمال از دست دادن دائمی، ممکن است هنگام بازخرید توزیع توکن‌های متفاوتی نسبت به آنچه در ابتدا اضافه کرده‌اید، دریافت کنید.

خرید ارز سوشی (SUSHI)

حال که توکن ETH-UMA UNI-V۲ LP دریافت کردید به سراغ وبسایت صرافی سوشی سواپ بروید.

وبسایت صرافی سوشی

شبیه اکثر نسخه‌های تحت وب باید کیف پول اتریوم خود را به آن متصل کنید. دو راه برای این کار وجود دارد:

 • کیف پول متامسک
 • کیف پول ولت کانکت

گزینه Unlock Wallet را در گوشه بالا سمت راست کلیک کرده و کیف پول مورد نظر خود را انتخاب کنید.

Unlock Wallet

زمان تماشای منو رسید است! دکمه منو بالای پنجره را بزنید تا موارد موجود را ببینید.

Umami Squid

هر گزینه، توکن متفاوتی را به شما ارائه می‌دهد. به نظر ما Umami Squid مورد مناسبی است پس آن را انتخاب می‌کنیم.

Umami Squid

اگر در مورد ERC-۲۰ خوانده باشید، باید بدانید که برای برداشت باید اجاره دهید. برای این کار بر روی گزینه approve function کلیک کنید تا به شبکه بگویید که سوشی سواپ مجاز به گرفتن UMA-ETH UNI-V۲ LP از شما است.

 UMA-ETH UNI-V2 LP

بعد از آن، از طریق باکس باز شده می‌توانید مبلغ مورد نظر را وارد کنید. به همین سادگی! سرآشپز مشغول درست کردن سوشی شما می‌شود. با این کار در هر مرحله شما قادر خواهید بود سوشی خود را برداشت، توکن‌های LP خود را حذف و آن‌ها را به یونی سواپ ببرید تا ETH و UMA خود را دوباره به دست‌آورید.

سرآشپز مشغول درست کردن سوشی شما می‌شود

آیا سوشی سواپ امنیت دارد؟

از سپتامبر ۲۰۲۰، حساب‌های مالی پروژه سوشی به طور رسمی بررسی نشده است. اما‌ واریز وجوه به یک قرارداد هوشمند همیشه خطراتی را با خود به همراه دارد؛ حتی برای پروژه‌های معتبر و درست. به هر حال صرافی سوشی سواپ به وسیله تعدادی فرد ناشناس ایجاد شده است به همین‌ واریز وجوه به آن‌ها خطرناک‌تر می‌شود.

با وجود اینکه سوشی سوآپ به عنوان فضای سرگرمی شناخته می‌شود، اما هیچ وقت مقدار زیاد سرمایه خود را در آن قرار ندهید. همچنین اینکه هزینه‌های گس اتریوم بسیار زیاد است؛ به همین خاطر سرمایه‌گذاری کمتر می‌تواند کشت (Farming) بیشتری با سود بهتر داشته باشد.

به همین خاطر، سوشی سواپ از تعدادی شرکت حسابرسی برای بررسی قرارداد‌های خود دعوت کرده است. با وجود اینکه حسابرسی امنیتی بسیار‌ گران هستند، بسیاری از ما شاهد آن بوده‌ایم که کاربران مشتاق به تامین بودجه حسابرسی برای طرح‌هایی که به اعتماد دارند، هستند.

نتیجه گیری

سوشی سواپ تنها یک پژوهش جالب است که پروتکل موفق یونی سواپ را به چالش می‌کشد؛ در واقع سوشی سواپ یک فورک از یونی سواپ است که تفاوت اصلی آن در حق حاکمیت می‌باشد، به یاد داشته باشید که سوشی سواپ پس از پایان دوره توزیع اولیه دو هفته‌ای، در آزمایش واقعی قرار می‌گیرد.

آیا SushiSwap، مشکل نقدینگی Uniswap را از بین می‌برد؟ آ یا کاربران SUSHI فقط علاقه‌مند به کسب درآمد سریع هستند؟ در پاسخ به این سوالات باید گفت، مهم نیست که سوشی سواپ به چه سطحی از موفقیت دست پیدا می‌کند، زیرا به هر سطحی که برسد این نشان می‌دهد که هیچ محصول یا سرویسی مزیت غیرقابل انکاری در DeFi ندارد.

سوالات متدوال

سوالات متداول

برای شروع معامله، اولین قدم پس از ثبت نام در سوشی سواپ چیست؟

برای شروع ترید و بهره مندی از امکانات سوشی سواپ، باید کیف پول اتریومی مانند متامسک را به این صرافی متصل کنید.

صرافی SushiSwap برای چه مواردی مناسب است؟

برای افرادی که قصد دارند توکن های ترند و با مارکت کپ نسبتا کم که بر بستر اتریوم فعالیت می‌کنند را به سرعت خرید و تبادل کنند، سوشی سواپ گزینه بسیار خوبی است.

سواپ آیفون چیست؟

سواپ آیفون یا SWAP یکی از کارهای تخصصی در تعمیرات اپل به حساب می آید. فرآیند SWAP ایفون به این صورت است که در آن گوشی های آسیب دیده بر اثر ضربه، آب خوردگی و نفوذ رطوبت به داخل آیفون و آیپد و دلایل متعددی که باعث می شود گوشی نیاز به تعمیر پیدا کند و باعث از کار افتادن مدارها و قطعات SMD روی برد شود را با جا به جا کردن و تعویض آی سی ها و ریبال کردن آنها به بهترین شکل تعمیر کرد و به کیفیت قبل برگرداند.

عملیات سواپ در تعمیرات موبایل کاری بسیار تخصصی و زمان بر است که برای آنجام آن باید تعمیرکار تخصص کافی را در تعمیرات آیفون داشته باشد. در طول این فرآیند تعمیرکار آی سی های اصلی گوشی از جمله آی سی CPU ، آی سی بیس باند و آی سی هارد را که امکان تعمیر آنها به صفر رسیده است را تعمیر می کند این در حالی است که شماره سریال آن نیز تغییر نمی کند. این عمل اصطلاحا Back to Life یا احیا گوشی مرده نامیده می شود.

بیس باند آیفون | سواپ آیفون

مفهوم سواپ در تعمیرات موبایل

سواپ ایفون از روش های جدید و عملیات تخصصی تعمیرات گوشی های آیفون است که تکنسین های فوق حرفه ای با کار کردن روی برد، قطعات سالم را از روی برد معیوب برداشته و به برد آیکلودی سالم منتقل می کنند. در واقع سواپ آیفون یعنی جا به جایی قطعات و IC های سالم از برد معیوب به یک برد سالم که توسط تعمیرکاران مجرب انجام می شود.

ساختار محصولات اپل از سایر گوشی ها متفاوت است و به دلیل رعایت مسائل امنیتی، همه قطعات و برد به کار رفته در آن، همچنین مواردی مانند Face ID ، 3D Projector ، دکمه هوم و سایر موارد برای هر گوشی و شماره مدل آن منحصر به فرد در نظر گرفته شده است. به همین خاطر ، زمانی که یکی از قطعات آیفون را تعویض کنیم، بدون اینکه برنامه سازگار به این قطعه را به گوشی داده باشیم عملکرد گوشی مختل می شود.

زمانی که برد گوشی آیفون از کار افتاده باشد و برد آن آب خورده و آسیب دیده است و مادربرد سوخته باشد، باید تراشه و IC را تعویض کرد تا آیفون به شرایط قبل بازگردد و دوباره کار کند. SWAP آیفون جدیدترین متد در تعمیرات آیفون می باشد که یکی از بندهای آموزشی دوره های آموزش تعمیرات موبایل مجموعه استاد جی اس ام است و به شکل عملی و کارگاهی به صورت کامل آموزش داده می شود.

چه زمانی سواپ آیفون انجام می شود؟

بعضی مواقع پیش می آید گوشی آیفون به دلیل آسیب های غیر قابل جبرانی که به مدارهای برد وارد شده، معمولا این آسیب ها به خاطر ضربه شدید، سقوط از ارتفاع، نوسانات برقی و آب خوردگی می باشد کاملا خاموش شده و روشن نمی شود. در این مواقع تعمیرکاران پس از بررسی گوشی آسیب دیده از عملیات SWAP برای بازگرداندن گوشی و تعمیر آن کمک می گیرند.

اگر شما نیز تجربه خاموشی آیفون و آیپد را به دلایل ذکر شده دارید و به فکر تعویض گوشی افتاده اید، قبل از اقدام برای تعویض گوشی، از خدمات تعمیرات آیفون استاد جی اس ام کمک بگیرید و گوشی خود را به ما بسپارید. با صرف هزینه ای به مراتب پایین تر از خرید گوشی جدید، بدون نگرانی از دست رفتن اطلاعات گوشی آیفون خود را بازیابی نمایید.

درخواست تعمیرات موبایل

در SWAP ایفون چه قطعاتی جا به جا می شود؟

در پروسه سواپ آیفون کردن برخی آی سی ها قابل انتقال و جا به جایی هستند . البته در صورتی که سالم باشند و مشکلی برای آنها پیش نیامده باشد. IC بیس باند و سی پی یو و آی سی هارد در صورت سالم بودن روی برد جدید منتقل می شوند. در این پروسه حفظ اطلاعات حائز اهمیت است.

آی سی های قابل تعویض در سواپ ایفون

1. IC NAND (آی سی حافظه)

همان طور که از نام آن پیداست آی سی nand حافظه اصلی گوشی های آیفون است که با ظرفیت های مختلفی عرضه شده است. در SWAP آیفون حتما این قطعه باید جا به جا شود.

2. CPU

آی مفهوم سوآپ چیست؟ سی cpu نیز حتما در سواپ باید جا به جا شود، زیرا اطلاعات امنیتی گوشی در این IC ذخیره می شود و نمی توان این آی سی را تعویض نمود.

برد آیفون - سواپ آیفون

3. RAM

آی سی رم نیز از آن دسته آی سی هاست که نمی توان آن را تعویض کرد به دلیل اطلاعات امنیتی موجود داخل آن و چک کردن آنها با سی پی یو و e2prom

4. e2prom

در این IC به جز اطلاعات امنیتی، ID تمام قطعات کاربر روی آن ذخیره می شود. مانند lcd، باتری ، دوربین و …

نکته قابل توجه این است که اگر هرکدام از این آی سی ها خراب شوند دیگر قابل جایگزین کردن نیستند.

آموزش سواپ آیفون

زمانی که برد گوشی آیفون دچار آسیب می شود، مثلا دچار آب خوردگی شده و مدار آن آسیب می بیند منجر به خاموشی گوشی می شود، نیاز است که تراشه های اصلی برد را مانند: بیس باند، CPU و هارد را از روی یک برد سالم برداشته و روی بردی که در حال تعمیر آن هستیم ریبال و سواپ کنیم. برای آموزش عملی و حضوری سواپ ایفون می توانید در دوره تخصصی آموزش تعمیرات آیفون شرکت کنید.

بیس باند موبایل

یاد گیری سواپ برای تعمیرکاران موبایل چه ضرورتی دارد؟

سواپ برد گوشی آیفون یکی از خدمات تخصصی است که مهارت و دانش بالایی نیاز دارد و تعمیرکارانی که اقدام به سواپ کردن می کنند، باید تجربه کافی در این زمینه را داشته باشند. به همین دلیل مراکز تعمیرات موبایل و تکنسین هایی که به سواپ آیفون مسلط هستند محدوداند.

با یادگیری این مهارت می توانید درآمد و موقعیت شغلی خود را ارتقاء دهید. با توجه به اینکه بازیابی اطلاعات روی هارد برای افراد اهمیت بالایی دارد، مخصوصا برای افرادی که کارشان با گوشی گره خورده است، این فرصت برایتان فراهم می شود که از این طریق درآمد بیشتری را کسب نمایید.

جمع بندی

سواپ آیفون کاری تخصصی و پرسود در تعمیرات موبایل است و می توانید با یادگیری آن سود کسب و کار خود را بالا ببرید. سواپ روی برد آیفون انجام می شود و از برد آیکلودی قطعات را برداشته و روی برد تعمیری ریبال و سواپ می شود.

ممنون از همراهی شما، در صورتی که سوالی در این زمینه دارید یا نظریات و پیشنهادات خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

صرافی پنکیک سواپ چیست و چه مزیت هایی دارد؟

صرافی پنکیک سواپ چیست

مقدمه صرافی پنکیک سواپ

در این مقاله به بررسی صرافی پنکیک سواپ، ویژگی ها و خصوصیات آن می پردازیم و به این نتیجه می خواهیم دست یابیم که آیا مفهوم سوآپ چیست؟ برای ایرانیان خطر بلوکه شدن دارایی دارد یا خیر؟

در قسمت بعد نیز مزایا و معایب آن را تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.

معرفی صرافی پنکیک سواپ

پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک صرافی غیر متمرکز است که کاربران بدون واسطه میتوانند معاملات ارزهای دیجیتال را انجام دهند. این صرافی از طریق قراردادهای هوشمند روی شبکه بایننس اسمارت چین ساخته شده و فعالیت می کند. با توجه به غیرمتمرکز بودن آن (بدون کنترل بشر)، مورد استقبال کشورهای تحریم قرار گرفته است و بیشارین تراکنش از سوی این کشورها صورت می پذیرد.

در تاریخ 20 سپتامبر 2020 این صرافی غیرمتمرکز توسط افراد ناشناسی ایجاد شده و با مرور زمان از نظر ویژگی های جدید رشد به خصوصی داشته و با هربار آپدیت، قابلیت جدیدی را به آن می افزاید. این صرافی در اصل برای افرادی کاربرد دارد که قصد خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن در کیف پول را دارند که دیگر نیاز به استفاده از صرافی متمرکز و ترس بلوکه شدن نخواهد بود.

ویژگی های و مزیای صرافی پنکیک سوآپ

 • پشتیبانی از اکثر کوین و توکن های موجود
 • حجم معاملاتی بالا
 • عدم پشتیبانی ارزهای فیات
 • قابلیت مشارکت در استخرهای نقدینگی
 • دارای توکن اختصاصی با نماد کیک (Cake)
 • کسب سود از طریق استیک در پنکیک سواپ
 • حالت کاربری شبیه یونی سواپ
 • حفظ ارزش ارز کیک با توکن سوزی دوره ای
 • امکان خرید ارزهای مختلف قبل از لیست شدن در صرافی ها
 • پشتیبانی از اکثر کیف پول های موجود همچون تراست ولت
 • عدم بلوکه شدن حساب ها به دلیل تحریم
 • عدم نیاز به احراز هویت

امکانات صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ

امکانات صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ

 • تامین نقدینگی از طریق ایجاد استخرها با عنوان Liquidity
 • خرید و فروش توکن و کوین ها با عنوان swap
 • استیک ارزهای مختلف از جمله Cake با عنوان Pools
 • استیک جفت ارزها جهت تامین نقدینگی با عنوان Farm

تامین نقدینگی از طریق استخرها با عنوان Liquidity

از طریق لیکوییدیتی، کاربران میتوانند جفت ارز خود را وصل استخر نمایند که از این طریق بخشی از کارمزدهای تراکنش های آن جفت ارز به کاربران آن استخر تعلق گیرد، به عنوان مثل جفت ارز cake/bnb را در نظر بگیرید که کاربر 100 دلار cake و 100 دلار bnb در کیف پول خود نگهداری میکند که میتواند آن را به استخر نقدینگی وصل نماید و علاوه بر هولد آن، از کارمزد تراکنش آن نیز بهره میبرد.

خرید و فروش توکن و کوین ها با عنوان swap

یکی از اصلی ترین قابلیت این صرافی، وصل شدن به کیف پول و انجام خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. که بدون نیاز به واریز به صرافی و به صورت لحظه و غیرمستقیم صورت می گیرد. و برای انجام تراکنش نیاز به ارز Bnb در شبکه بایننس اسمارت چین می باشد که کارمزد بسیار ناچیزی دارد.

استیک ارزهای مختلف از جمله Cake با عنوان Pools

صرافی پنکیک سواپ با فراهم کردن قابلیت استیک ارز Cake، حجم نقدینگی برای تراکنش های خود را تامین میکند که با قفل سرمایه، سود مرکب بالای 100 درصد را نصیب سپرده گذاران خواهد کرد.

تامین نقدینگی با عنوان Farm

از طریق تامین نقدینگی در قسمت فارم صرافی پنکیک سواپ که شبیه به لیکوییدیتی می باشد نیز سود متغیری را در اختیار کاربران خواهد داد که بر اساس میزان تراکنش، این میزان سود تغییر خواهد کرد.

در کل این صرافی برای تامین نقدینگی موجود در این صرافی از روش های گوناگون بهره میگیرد که در بالا توضیح داده شد.

استیک پنکیک سواپ

نتیجه گیری صرافی پنکیک سواپ

با توجه به توضیحات ارائه شده، می توان به این نتیجه رسید که صرافی پنکیک سواپ با توجه به ماهیت آن یعنی غیر متمرکز بودن، بهترین گزینه برای کاربران ایرانی جهت انجام معاملات ارز دیجیتال خواهد بود چون هیچ ارگان و شخصی روی آن تسلط ندارد و قابل ردیابی نخواهد بود و اینکه این صرافی رو به روز گسترده تر میشود و خواهان بیشتری پیدا میکند، دلیل آن قدرت غیرمتمرکز بودن است که روز به روز جهان به سمت آن در حرکت است. همچنین قابلیت های منحصر به فرد آن که در دیگر صرافی ها یافت نمیشود، همچون تامین نقدینگی توسط کاربران و تعلق کارمزد تراکنش ها به آنها می باشد.

5 1 0 0.0اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.