نمودار هیستوگرام چیست


تفاوت بین نمودار ساقه و نمودار هیستوگرام چیست؟

پاسخ: تفاوت اصلی بین هیستوگرام و نمودار ساقه و برگ در این است نمودار ساقه-برگ نقاط داده جداگانه را نشان می دهد در حالی که هیستوگرام اینطور نیست. هیستوگرام یک روش سنتی قدیمی است، در حالی که نمودارهای ساقه و برگ روش‌های جدید اتخاذ شده برای جدول‌بندی هستند.

در اینجا، آیا می توانید هر طرح ساقه و برگ را به هیستوگرام تبدیل کنید؟ نمودار ساقه و برگ نموداری است که شبیه هیستوگرام است اما اطلاعات بیشتری را نشان می دهد. برای نمودار ساقه و برگ، هر عدد با استفاده از ارزش مکانی به دو قسمت تقسیم می شود. ساقه ستون سمت چپ است و شامل ارقام در بزرگترین مکان است.
.
11.7 نمودارهای ساقه و برگ و هیستوگرام.

ساقه برگ
10 0
11 0
12 0

مربوطپست ها

3 نوع مالیات چیست؟

چگونه نقطه وسط بین دو مکان را پیدا می کنید؟

چگونه پیش بینی های کارکنان را انجام می دهید؟

چگونه سرعت اولیه را فقط با زمان پیدا می کنید؟

تفاوت بین ساقه و برگ چیست؟ ساقه از گره ها و میانگره ها تشکیل شده است که محور اصلی گیاه است. برگ ها عموما سبز رنگ هستند و به تهیه غذا برای گیاه کمک می کند. . ساقه خرس جوانه، شاخساره، برگ و در ریشه های پایه است. برگ ها نور خورشید را برای تهیه غذا برای گیاهان جذب می کنند که به آن فتوسنتز می گویند.

به علاوه طرح ساقه و برگ را چگونه توضیح می دهید؟ کرت ساقه و برگ است جدولی که برای نمایش داده ها استفاده می شود. "ساقه" در سمت چپ جدول نشان داده شده است و اولین رقم یا ارقام مقادیر داده را نشان می دهد. "برگ" در سمت راست جدول نشان داده شده است و آخرین رقم مقدار داده را نشان می دهد.

نمودارهای ساقه و برگ چگونه مانند نمودارهای نقطه ای هستند؟ در نمایش داده ها نمودار ساقه و برگ مشابه نمودار نقطه است زیرا هر دو نمودار به تعیین شکل توزیع و نقاط پرت کمک می کنند. هر دو نمودار به نمایش هر مقدار داده کمک می کنند.

چگونه نمودار ساقه و برگ مزایای یک نمونه هیستوگرام و توزیع فرکانس را دارد؟

نمودار ساقه و برگ اساساً همان اطلاعات هیستوگرام را با مزایای اضافی زیر ارائه می دهد: … مقادیر هر نقطه داده جداگانه را می توان از نمودار بازیابی کرد. داده ها به صورت فشرده مرتب شده اند زیرا ساقه در چندین نقطه داده تکرار نمی شود.

طرح ساقه و برگ را چگونه توضیح می دهید؟ کرت ساقه و برگ یک کرت است برای نمایش داده های عددی با نشان دادن توزیع آن استفاده می شود. هر مقدار داده عددی به یک ساقه (رقم یا ارقام اول) و یک برگ تقسیم می شود. ساقه اولین رقم یا ارقام است، در حالی که برگ آخرین رقم است.

چه زمانی از هیستوگرام استفاده می کنید؟ از هیستوگرام زمانی استفاده کنید که: داده ها عددی هستند. شما می خواهید شکل توزیع داده ها را ببینید، به ویژه هنگام تعیین اینکه آیا خروجی یک فرآیند تقریباً به طور معمول توزیع شده است یا خیر. تجزیه و تحلیل اینکه آیا یک فرآیند می تواند نیازهای مشتری را برآورده کند.

گراف پایه چیست؟

نمودار ساقه و برگ که نمودار ساقه و برگ نیز نامیده می شود، است نموداری که به سرعت داده ها را خلاصه می کند و در عین حال نقاط داده فردی را حفظ می کند. در چنین نموداری، "ساقه" ستونی از عناصر منحصر به فرد داده پس از حذف آخرین رقم است.

همچنین هیستوگرام در ریاضیات چیست؟ هیستوگرام است یک نمایش نمودار میله ای از داده ها که طیفی از نتایج را در ستون هایی در امتداد محور x قرار می دهد.. محور y تعداد یا درصد وقوع در داده ها را برای هر ستون نشان می دهد و می تواند برای تجسم توزیع داده ها استفاده شود.

چگونه یک هیستوگرام رسم می کنید؟

برای ساخت هیستوگرام ، این مراحل را دنبال کنید:

 1. در محور عمودی ، فرکانس ها را قرار دهید. این محور را "فرکانس" بزنید.
 2. در محور افقی، مقدار کمتر هر بازه را قرار دهید. …
 3. یک میله ترسیم کنید که از مقدار پایین هر بازه به مقدار پایین بازه بعدی گسترش یابد.

نمودار برگ چیست؟ کرت ساقه و برگ یک است جدول ویژه که در آن هر مقدار داده تقسیم می شود به یک "ساقه" (اولین رقم یا ارقام) و یک "برگ" (معمولاً آخرین رقم).

چگونه طرح ساقه و برگ شبیه به طرح نقطه نقطه است؟

از نظر نمایش داده ها، نمودار ساقه و برگ چگونه شبیه نمودار نقطه است؟ هر دو نمودار را می توان برای شناسایی مقادیر غیر معمول داده استفاده کرد. هر دو نمودار را می توان برای تعیین ورودی های داده خاص استفاده کرد. هر دو نمودار نحوه توزیع داده ها را نشان می دهند.

حداکثر ورودی داده در نمودار ساقه و برگ چقدر است؟

کوچکترین عدد در نمودار ساقه و برگ 22 است. با مشاهده اولین ساقه و اولین برگ می توانید آن را مشاهده کنید. بیشترین عدد آخرین ساقه و آخرین برگ در نمودار است. در این حالت بیشترین عدد است 55.

آیا نمودار نقطه ای کمی است یا مقوله ای؟ نمودارهای نقطه ای را می توان برای داده های تک متغیره استفاده کرد. یعنی داده هایی با تنها یک متغیر که در حال اندازه گیری هستند. نمودارهای نقطه ای زمانی مفید هستند متغیر مقوله ای یا کمی است .
.
دات پلات چیست؟

میان وعده ترجیحی تعداد دانش اموزان
کیت کت 3

شباهت ها و تفاوت های طرح ساقه و برگ و نمودار نقطه چیست؟ این ویژگی ها خود تفاوت های بین این دو قطعه را مشخص می کنند. در نمایش داده ها نمودار ساقه و برگ است مشابه نمودار نقطه ای است زیرا هر دو نمودار به تعیین شکل توزیع و نقاط پرت کمک می کنند. هر دو نمودار به نمایش هر مقدار داده کمک می کنند.

مزایا و معایب استفاده از کرت ساقه و برگ چیست؟

مزیت: کرت های ساقه و برگ حاوی مقادیر داده اصلی در حالی که هیستوگرام ها نیستند. نقطه ضعف: هیستوگرام ها به راحتی داده ها را در هر اندازه سازماندهی می کنند، جایی که نمودارهای ساقه و برگ این کار را نمی کنند.

تفاوت ساقه و برگ چیست؟ ساقه از گره ها و میانگره ها تشکیل شده است که محور اصلی گیاه است. برگ ها عموما سبز رنگ هستند و به تهیه غذا برای گیاه کمک می کند. . ساقه خرس جوانه، شاخساره، برگ و در ریشه های پایه است. برگ ها نور خورشید را برای تهیه غذا برای گیاهان جذب می کنند که به آن فتوسنتز می گویند.

آیا هیستوگرام یک نمودار است؟

هیستوگرام برای داده های پیوسته ، که در آن bin ها محدوده ای از داده ها را نشان می دهند، در حالی که نمودار میله ای نموداری از متغیرهای طبقه بندی است.
.

هیستوگرام
هدف برای ارزیابی تقریبی توزیع احتمال یک متغیر معین با به تصویر کشیدن فراوانی مشاهدات رخ داده در محدوده‌های معینی از مقادیر.

مثال هیستوگرام چیست؟ نمونه ای از هیستوگرام

وجود دارد 3 مشتری بین 1 تا 35 ثانیه منتظر هستند. 5 مشتری بین 1 تا 40 ثانیه منتظر هستند. 5 مشتری بین 1 تا 45 ثانیه منتظر هستند. 5 مشتری بین 1 تا 50 ثانیه منتظر هستند.

مزایای هیستوگرام چیست؟

مزایای اصلی هیستوگرام عبارتند از سادگی و تطبیق پذیری آن. می توان از آن در بسیاری از موقعیت های مختلف برای ارائه نگاهی روشنگر به توزیع فرکانس استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان از آن در فروش و بازاریابی برای توسعه موثرترین برنامه های قیمت گذاری و کمپین های بازاریابی استفاده کرد.

نمودار هیستوگرام چیست؟ هیستوگرام است یک نمایش نمودار میله ای از داده ها که طیفی از نتایج را در ستون هایی در امتداد محور x قرار می دهد.. محور y تعداد یا درصد وقوع در داده ها را برای هر ستون نشان می دهد و می تواند برای تجسم توزیع داده ها استفاده شود.

هیستوگرام برای چه مواردی استفاده می شود؟

هیستوگرام یک ابزار رسم نمودار محبوب است. استفاده شده نمودار هیستوگرام چیست است برای خلاصه کردن داده های گسسته یا پیوسته که در مقیاس فاصله ای اندازه گیری می شوند. اغلب برای نشان دادن ویژگی های اصلی توزیع داده ها به شکلی مناسب استفاده می شود.

نمودار هیستوگرام چیست

نمـودارها


شیوه دیگر توصیف متغیرها، نشان ­دادن توزیع متغیر با نمودار است. نمودارها شیوه­ای جذاب برای ارائه نتایج و اطلاعات هستند و امکان به دست آوردن اطلاعات را در فرصتی کوتاه فراهم می ­آورند. نمودارها، به ویژه برای ارائه گزارش در رسانه­ های عمومی (روزنامه ها، تلویزیون) بسیار مفید هستند، چون فهم آن برای افراد غیر­متخصص، از جدول توزیع فراوانی ساده­ تر است. نمودار توزیع متغیر مانند جدول توزیع متغیر است با این تفاوت که در جدول توزیع متغیر، تعداد یا فراوانی با عدد ارائه می ­شود اما در نمودار با خط یا سطح نشان داده می­ شود. نمودارها را می­ توان به دو دسته نمودارهای تک ­متغیره و نمودارهای چند متغیره تقسیم کرد. نمودارهای دایره ­ای، ستونی و هیستوگرام از رایج ­ترین نمودارهای تک متغیره هستند. رایج­ ترین نمودارهای متغیرهای کیفی نمودار دایره ­ای و نمودار ستونی است و نمودار هیستوگرام از رایج ترین نمودارها برای متغیر کمّی است.


نمودار هیستوگرام
نمودار هیستوگرام برای متغیرهای کمّی (فاصله ­ای/­نسبی)­کاربرد دارد. این نمودار، فراوانی یا درصد فراوانی هر کدام از طبقات را به صورت ستون نشان می­ دهد. همچنین با استفاده از نموار هیستوگرام و رسم منحنی توزیع نرمال، می ­توانیم از شکل توزیع (نرمال بودن، وضعیت چولگی و کشیدگی) متغیر مدنظر اطلاع پیدا کنیم. در مثال کتاب، می­ توانیم برای متغیرهای سن، بهره هوشی، معدل و . نمودار هیستوگرام رسم کرد.


مثال
می­ خواهیم نمودار هیستوگرام متغیر نمره درس SPSS ­ در مقطع کارشناسی دانشجویان را به دست بیاوریم.

Analyze--->Descriptive Statistics--->Frequencies

متغیر نمره کارشناسی را وارد کادر Variable کرده و گزینه Charts (نمودارها) را انتخاب می­ کنیم.

شکل 3-3- نمودار هیستوگرام متغیر نمره درس SPSS دانشجویان


نمودار هیستوگرام متغیر نمره SPSS در مقطع کارشناسی رسم شده است. در محور افقی، نمره­ های پاسخگویان درج شده است و در محور عمودی درصد فراوانی هر کدام از نمرات آمده است. همان طور که مشاهده می­ شود درصد فراوانی افرادی که نمره 19 گرفته ­اند بیشتر از سایرین است و ستون مربوط به نمره 19 بیشترین ارتفاع را دارد.

نمودار هیستوگرام چیست؟
نمودار هیستوگرام در اکسل
نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟
نمودار هیستوگرام در متلب
نمودار هیستوگرام در عکاسی
نمودار هیستوگرام آمار
نمودار هیستوگرام در کنترل کیفیت
نمودار هیستوگرام در spss

کشیدن نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
ترسیم نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در excel
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2010
روش کشیدن نمودار هیستوگرام در اکسل

نمودار هیستوگرام چیست؟

نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟

رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2010

نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟

نمودار هیستوگرام در آمار

نمودار هیستوگرام در آمار
رسم نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار هیستوگرام آمار

نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
ترسیم نمودار هیستوگرام در اکسل
نمودار هیستوگرام اکسل
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
کشیدن نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2010

نمودار هیستوگرام در آمار

نمودار هیستوگرام در آمار
رسم نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار هیستوگرام آمار

رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2013
رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2010
رسم نمودار هیستوگرام در excel
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
چگونگی رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
آموزش تصویری رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام در آمار

ترسیم نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در excel
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2010
نحوه ترسیم نمودار هیستوگرام در اکسل
چگونگی رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

نمودار هیستوگرام آمار

نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟
رسم نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار آماری هیستوگرام

نمودار هیستوگرام اکسل

نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
ترسیم نمودار هیستوگرام در اکسل
کشیدن نمودار هیستوگرام در اکسل
رسم نمودار هیستوگرام با اکسل
رسم نمودار هیستوگرام در اکسل2010

نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

آموزش تصویری رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

نمودار هیستوگرام در متلب

رسم نمودار هیستوگرام در متلب
رسم نمودار هیستوگرام تصویر در متلب
نمودار هیستوگرام در مطلب
نمودار هیستوگرام متلب
رسم نمودار هیستوگرام در matlab

نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
چگونگی رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
آموزش تصویری رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام در متلب

رسم نمودار هیستوگرام تصویر در متلب
رسم نمودار هیستوگرام در matlab
رسم نمودار هیستوگرام در مطلب

طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss
چگونگی رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
روش کشیدن نمودار هیستوگرام در اکسل
نحوه ترسیم نمودار هیستوگرام در اکسل
آموزش تصویری رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

رسم نمودار هیستوگرام تصویر در متلب

روش رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

نحوه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل
طریقه رسم نمودار هیستوگرام در اکسل

نمودار هیستوگرام در مطلب

نمودار هیستوگرام در متلب
رسم نمودار هیستوگرام در مطلب
رسم نمودار هیستوگرام در matlab

نمودار هیستوگرام متلب

نمودار هیستوگرام در متلب
رسم نمودار هیستوگرام در متلب

رسم نمودار هیستوگرام در matlab

رسم نمودار هیستوگرام در متلب
رسم نمودار هیستوگرام تصویر در متلب

نمودار هیستوگرام در عکاسی

نمودار هیستوگرام عکاسی

نمودار هیستوگرام عکاسی

نمودار هیستوگرام در عکاسی

نمودار هیستوگرام آمار

نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟
رسم نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار آماری هیستوگرام

نمودار هیستوگرام در آمار

نمودار هیستوگرام در آمار
رسم نمودار هیستوگرام در آمار
نمودار هیستوگرام آمار

نمودار هیستوگرام در آمار چیست؟

رسم نمودار هیستوگرام در آمار

نمودار آماری هیستوگرام

نمودار هیستوگرام در کنترل کیفیت

کاربرد نمودار هیستوگرام در کنترل کیفیت

کاربرد نمودار هیستوگرام در کنترل کیفیت

نمودار هیستوگرام در spss

رسم نمودار هیستوگرام در spss
آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

رسم نمودار هیستوگرام در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

آموزش رسم نمودار هیستوگرام در spss

شاخص ­های پـراکندگی

شاخص ­های پراکندگی، میزان پراکندگی (تغییرات) مقادیر هر متغیر را در اطراف میانگین نشان می ­دهند. زمانی که در شاخص­ های گرایش به مرکز، داده ­ها را در یک اندازه واحد خلاصه کنیم، طبیعتا بخشی از جزئیات و اطلاعات حذف خواهد شد. از این رو باید به دنبال شاخص ­هایی برای اندازه ­گیری تفاوت موردها در یک متغیر باشیم تا از نحوه و میزان پراکندگی و تغییر داده ­ها در اطراف میانگین (یا میانه و مد) مطلع شویم.
به عنوان مثال نمرات درس ­های دو دانشجو را با یکدیگر مقایسه می­ کنیم. معدل (میانگین نمرات) هر دو دانشجو یکسان و برابر با 15 است. نمرات دانشجوی الف بدین صورت است: 17، 16، 15، 14 و 13 . و نمرات دانشجوی ب بدین صورت است: 20، 18، 16، 11 و 10 است. نگاهی به نمرات دو دانشجو نشان می ­دهد که دامنه نمرات دانشجوی الف محدودتر است و داده­ نمودار هیستوگرام چیست ها از نمره میانگین (15) فاصله کمتری دارند. نتیجه می­ گیریم در حالتی که میانگین، یک شاخص گرایش به مرکز است در هر دو دانشجو برابر با 15 است اما پراکندگی نمرات در دانشجوی ب بیشتر از دانشجوی الف است.
شاخص های گرایش به مرکز اطلاعاتی از نحوه پراکندگی داده ­ها و نحوه توزیع ­شان به ما نمی ­دهند و جهت اطلاع از نحوه پراکندگی داده ­ها، باید از شاخص ­های پراکندگی استفاده کنیم. از مهم ­ترین شاخص­ های پراکندگی می ­توان به انحراف استاندارد، واریانس، ضریب تغییرات و دامنه تغییرات اشاره کرد.

انحراف استاندارد
شاخص انحراف استاندارد مهم ­ترین شاخص پراکندگی است.انحراف استاندارد (یا انحراف معیار)، یک شاخص پراکندگی است که غالبا در پژوهش ­ها گزارش می­ شود. اساسا، انحراف استاندارد، اندازه ­ای از میزان انحرافی است که نمره­ های یک توزیع از میانگین خود دارند. منطق انحراف استاندارد، نشان دادن متوسط میزان فاصله هر مورد از میانگین است. تفسیر مقدار انحراف استاندارد بدین صورت است که هر چه مقدار انحراف استاندارد بیشتر باشد، پراکندگی نمرات از میانگین هم بیشتر است. انحراف استاندارد را با علامت S یا Sd نشان می­دهند.


مثال
قبل را که مربوط به محاسبه شاخص ­های گرایش به مرکز متغیر بعد خانوار است را ادامه می­ دهیم و انحراف استاندارد و دامنه تغییرات متغیر بعد خانوار را محاسبه کنیم.
اجـ ـرا:
تمامی مراحل مانند شاخص ­های گرایش به مرکز است و فقط در پنجره Statistics در کادر پراکندگی یا ­ Dispersion گزینه انحراف ­ استاندارد ( Std.deviation ) و دامنه تغییرات ( Range ) را انتخاب می­ کنیم.


نتـ ـایج:
خروجی به دست آمده از برنامه در ادامه آمده است. مشاهده می ­شود که مقدار انحراف استاندارد متغیر بعد خانوار 1.89 به دست آمده است که بدین معناست که بعد خانوار هر پاسخگو به طور متوسط، 1.89 از میانگین فاصله دارد. البته معمولا کم یا زیاد بودن مقدار انحراف استاندارد در مقایسه بین گروه ­ها یا جمعیّت­ های مختلف است که معنی پیدا می­ کند و به تنهایی ارزیابی نمی­ شود. دامنه تغییرات برابر با عدد 9 نفر است که نشان می ­دهد اختلاف بین بیشترین تعداد اعضای خانواده از کمترین اعضای خانواده برابر با 9 است.

Statistics
تعداداعضا
N Valid 100
Missing 0
Std. Deviation (انحراف استاندارد) 1.88

شاخص ­های پـراکندگی

شاخص های پراکندگی در آمار
شاخص های پراکندگی آمار
شاخص های پراکندگی در اکسل
شاخص های پراکندگی چیست
شاخص های پراکندگی+ppt
شاخص های پراکندگی و مرکزی
شاخص های پراکندگی واریانس
شاخص های پراکندگی مرکزی
شاخص های پراکندگی انحراف معیار

شاخص های پراکندگی آماری

شاخص های پراکندگی در آمار

شاخص هاي پراكندگي در آمار
شاخص های پراکندگی آمار
شاخص های پراکندگی آماری
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

شاخص های پراکندگی در اکسل

شاخص هاي پراكندگي در آمار

شاخص هاي پراكندگي در آمار
شاخص های پراکندگی آمار
شاخص های پراکندگی آماری
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

شاخص های پراکندگی چیست

شاخص های پراکندگی آمار

شاخص های پراکندگی در آمار
شاخص هاي پراكندگي در آمار
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار
شاخص های پراکندگی آماری

شاخص های پراکندگی+ppt

شاخص های پراکندگی آماری

شاخص های پراکندگی و مرکزی

شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار
شاخص های پراکندگی مرکزی

شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

شاخص های پراکندگی آمار

شاخص های پراکندگی در آمار
شاخص هاي پراكندگي در آمار
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار
شاخص های پراکندگی آماری

شاخص های پراکندگی مرکزی

شاخص های پراکندگی و مرکزی
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

شاخص های پراکندگی در آمار

شاخص هاي پراكندگي در آمار
شاخص های پراکندگی آمار
شاخص های پراکندگی آماری
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

شاخص های پراکندگی واریانس

شاخص هاي پراكندگي در آمار

شاخص هاي پراكندگي در آمار
شاخص های پراکندگی آمار
شاخص های پراکندگی آماری
شاخص های مرکزی و پراکندگی در آمار

ارتباط با مشاور و طراح سایت:
https://t.me/bizsaeed2
📞📞تلفنهای تماس:
09185008850
09357921554

نمودار هیستوگرام تصویر نموداری است که در آن تعداد پیکسل های هر سطح روشنایی در تصویر ورودی مشخص می شود. فرض کنید تصویر ورودی یک تصویر Grayscale با 256 سطح روشنایی باشد ، بنابراین هریک از پیکسل های تصویر در شدت روشنایی در بازه [0..255] می توانند داشته باشند. برای به دست آوردن هیستوگرام تصویر ، با پیمایش پیکسل های تصویر ، تعداد پیکسل های هر سطح روشنایی را محاسبه می کنیم .

هیستوگرام نرمال نیز از تقسیم کردن مقادیر هیستوگرام به تعداد کل پیکسل های تصویر به دست می آید. نرمال سازی هیستوگرام موجب می شود که مقادیر هیستوگرام در بازه [0,1] قرار گیرند. شکل زیر تصویری را به همراه هیستوگرام نرمال آن نشان می دهد :

تعدیل هیستوگرام ( Histogram Equalization )

به تصویر زیر توجه کنید :

همانطور که از شکل و هیستوگرام تصویر مشخص است ، کنتراست تصویر فوق پایین می باشد. بدین مفهوم که اختلاف کمترین و بیشترین شدت روشنایی کم است. با تعدیل سازی هیستوگرام تصویر با کنتراست پایین ، تصویری با کنتراست بالا به دست می آید :

شکل فوق تصویر قبلی پس از انجام تعدیل سازی هیستوگرام را نشان می دهد. الگوریتم زیر روش تعدیل سازی یکنواخت هیستوگرام را نشان می دهد :

1 ) هیستوگرام تصویر را محاسبه می کنیم. فرض کنید مقادیر هیستوگرام در آرایه hist قرار گیرد.

2 ) با استفاده از فرمول زیر فراوانی هیستوگرام را محاسبه می کنیم :

histCum[ i ] = histCum[ i-1 ] + hist[ i ]

3 ) از فرمول زیر استفاده کرده و هیستوگرام تعدیل شده را محاسبه می کنیم :

eqHist[i] = Truncate( [(L * histCum[i]) – N]/N )

که در این فرمول L تعداد سطوح خاسکتری و N تعداد کل پیکسل ها را نشان می دهد

4 ) در مرحله نهایی مقادیر جدید پیکسل ها را به صورت زیر مقدار دهی می کنیم :

آموزش رسم هیستوگرام تصویر (بافت نگار) و کاربردهای آن در پردازش تصویر

هیستوگرام یا بافت نگار تصویر ،یک نمودار است که فراوانی پیکسل ها را به نمایش می گذارد. به بیانی ساده در هر عکس تعدادی پیکسل وجود دارد و مقدار خاکستری هر پیکسل می تواند بین 0 تا 255 باشد. در هیستوگرام محور افقی مقدار خاکستری یا میزان روشنایی پیکسل ها را نشان داده می شود در حالی که محور عمودی تعداد هر پیکسل را نمایش می دهد.

در این پست ما با مفهوم هیستوگرام تصاویر آشنا خواهیم می شویم و رسم هیستوگرام در بهترین نرم افزار پردازش تصویر و بینایی را به شما خواهیم آموخت. همچنین چگونگی استفاده از آن به عنوان ابزاری ارزشمند برای تجزیه و تحلیل تصویر را بررسی خواهیم کرد، درک این تحلیل می تواند منجر به بهبود کیفیت تصویر گردد.

برای ثبت نام در “دوره ی آموزشی بینایی ماشین با نرم افزار هالکن ” اینجا کلیک کنید.

آموزش رسم هیستوگرام تصویر در نرم افزار پردزاش تصویر HALCON

برای درک و آنالیز هیستوگرام تصاویر نیاز است در ابتدا آن را رسم کنید. برای رسم هیستوگرام با نرم افزار قدرتمند پردازش تصویر HALCON تنها چند کلیک نیاز است که به طور کامل در ویدیوی پایین صفحه توضیح داده شده است. بعد از رسم هیستوگرام به وسیله ی نرم افزار پردازش تصویر می توانید تصاویر خود را با توضیحاتی که در ادامه ی مقاله آمده است آنالیز کنید.

رسم هیستوگرام تصاویر مختلف

برای درک بهتر به مثال های زیر دقت کنید:

تصاویر زیر اشکال خاکستری هندسی ساده را روی زمینه های سفید نشان می دهد. همه تصاویر دارای هیستوگرام بسیار ساده هستند. ذر این تصاویر قسمت خاکستری دارای یک مقدار پیکسلی برابر 105 است. در تمام چهار عکس زیر، مساحت ناحیه (یا ناحیه های) خاکستری یکسان است. همانطور که در عکس ها پیداست تعداد پیکسلهای با مقدار خاکستری 105 برابر با 10 هزار عدد می باشد.

مطابق تصویر در هیستوگرام محل قرارگیری پیکسل ها در تصویر مهم نیست؛ از این رو تصاویر دارای هیستوگرام های یکسان شدند. دقت کنید هیستوگرام عکس ها عموما خیلی پیچیده تر از عکس های سیاه و سفید مثال زده شده در بالا است. به عنوان مثال هیستوگرام یک تصویر سیاه –سفید همانند زیر است.

رابطه ی هیستوگرام تصاویر و نوردهی آن

حال که با مفهوم هیستوگرام آشنا شدیم می توانیم هیستوگرام یک تصویر را بر مبنای نوردهی به آن تحلیل نماییم. برای روشن شدن مطلب دو عکس با دو نوردهی متفاوت در زیر ادامه شده است. با دقت در عکس ها می توانیم تحلیل نوردهی عکس بر مبنای هیستوگرام را یاد بگیریم. به نمودار هیستوگرام چیست خاطر داشته باشید که با همین تحلیل ساده شما خواهید توانست نوردهی تصویر را بررسی و تغییر نور را برای بهبود کیفیت تصویر انجام دهید.

برای تحلیل نوردهی تصویر بر مبنای هیستوگرام عکس زیر در نظر گرفته شده است. دقت کنید که این به دلیل عدم وجود رنگ تیره در تصویر، تعداد پیکسل های تاریک در هیستوگرام کم است و قابل مشاهده نیست. سه حالت ممکن در نوردهی تصویر عبارت اند از:

حالت اول : هیستوگرام تصویر کم نور داده شده

تصویر زیر را در نظر بگیرید این تصویر به اصطلاح فنی underexposure یا ” کم نور داده شده ” است. همانطور که در تصویر می بینید روشن ترین پیکسل تصویر دارای مقداری در حدود 190 است. افزایش نوردهی تصویر مقادیر را به سمت راست می برد و باعث می شود پیکسل های روشن تری ایجاد شوند.

هیستوگرام تصویر با نوردهی کم

حالت دوم : هیستوگرام تصاویر زیاد نور داده شده

همانطور که در عکس زیر می بینید تعداد پیکسل ها با مقدار خاکستری 255 خیلی زیاد است. این امر باعث ایجاد یک میله ی بلند در هیستوگرام شده است ، اصطلاحا در این حالت به تصویر overexposure گفته می شود که به مفهوم “نور دهی بیش از حد” است. در این حالت پیکسل های 255 عکس به اشباع رسیده و تعداد آنها بسیار زیاد شده است. زیاد بودن تعداد پیکسل های 255 باعث می شود که مقداری از دیتاهای عکس از دست برود.

هیستوگرام تصویر با نور دهی زیاد

حالت سوم : هیستوگرام عکس با نوردهی مناسب

تصویر زیر نمونه ای از هیستوگرام با نور دهی مناسب را نمایش می دهد همانطور که می بینید. به دلیل کم بودن رنگ تیره در تصویر، تعداد پیکسل های تاریک در سمت چپ هیستوگرام خیلی کم است. در سمت راست همچنین مقادیر هیستوگرام مانند حالت قبل اشباع نمی شوند.

بدین ترتیب با نور دهی مناسب تصویر می توانیم تنظیمات دوربین را بر مبنای هیستوگرام تصویر بهینه کنیم؛ به عبارت دیگر نوردهی (exposure time) تصویر را به گونه ای تنظیم می کنیم، که هیستوگرام آن همانگونه که توضیح داده شد شامل تمام رنج مقادیر خاکستری باشد.

هیستوگرام تصویر با نوردهی مناسب

هیستوگرام تصاویر رنگی

تصاویری که تا کنون مثال زده شد تصاویر سیاه و سفید بودند. همانطور که می­دانیم هر پیکسل در تصویر رنگی دارای سه مقدار قرمز ، سبز و آبی است که با RGB شناخته می شود. در عکس زیر هیستوگرام ها مقدار خاکستری RGB با رنگ متناظر هر نمودار هیستوگرام چیست یک نشان داده شده است. در نرم افزار هالکن به سادگی هیستوگرام نمایش داده می شود.

نمودار هیستوگرام چیست

فروش اکانت تریدینگ ویو

کانال vip ازدیجیتال

فیلتر بورس چیست؟

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

دانلود اندیکاتور

نوشته‌های تازه

 • دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
 • خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس
 • دانود رایگان اندیکاتور رگرسیون خطی Linear Regression مخصوص نوسان گیری مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود رایگان فیلتر نوسان گیری حرفه ای با تشخیص ورود پول هوشمند و داغ HF-503 18 views
 • دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 13 views
 • دانلود رایگان فیلتر ورود پول در یک دوره سه ماهه مخصوص بورس تهران HF-506 13 views
 • فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 10 views
 • اندیکاتور تشخیص حمایت و مقاومت SUPPORT RESISTANCE در تریدینگ ویو 10 views
 • شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 10 views
 • اکسپرت محاسبه حجم لات ،حد ضرر و حد سود هر پوزیشن طبق ریسک هر معامله و پوزیشن گیری راحت مخصوص فارکس 9 views
 • استراتژی نوسان گیری معجزه هیکن آشی مخصوص بازار ارزدیجیتال و فارکس 9 views
 • خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت 9 views
 • دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 9 views
 • 1467 کاربر کل کاربران سایت
 • 0 محصول مجموع محصولات
 • 408 مطلب کل مطالب سایت
 • 1398 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

 • دانلود اندیکاتور نوسانگیری DT Oscillator مخصوص بورس و فارکس
 • خرید اکسپرت دستیار معامله گر سار پارابولیک SAR ارسال سیگنال به موبایل مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود رایگان اندیکاتور AwesomeModPips تشخیص روند و سیگنال گیری مخصوص بورس و فارکس
 • دانلود اندیکاتور رگرسیون خطی رنگی Linear Regression Color برای متاتریدر پنج مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.