آنالیز ریسک چیست ؟


مدیریت ریسک در فارکس

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای تعیین اندازه کمی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی، بر روی سرمایه‌های بیمه شده، افراد و محیط است، این شرکت با بررسی وضعیت فرآیندها، چیدمان سرمایه‌ها، تراکم و تشخیص خطرات موجود بالقوه، و بررسی میزان کارآمدی روش‌های کنترلی و ایمنی و اقدامات بعد از تحقق خطرات در واحدها، داده‌های با ارزشی را در زمینه کاهش ریسک، بهسازی‌ها، و اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری‌های بیمه گران در نوع صدور بیمه نامه و شرایط آن به کارفرمایان خود ارائه می‌نماید.

این شرکت از مطالعات HAZOP و HSE و تکنیک‌های مدلهای انفجاری و حریق و غیره با استفاده از نرم افزارهای فوق پیشرفته مهندسی در اندازه گیری موارد مورد نیاز استفاده می‌نماید. و به بیمه گران میزان EML و PML و تفکیک سرمایه و … را ارائه می‌نماید.

ارزیابی ریسک چیست؟

انواع تکنیک­ های تحلیل و ارزیابی

مدیریت ریسک پروژه طبق استاندارد PMBOK، مدیریت ریسک را به شش مرحله تقسیم می کند:

 • برنامه ریزی مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک
 • تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
 • تجزیه و تحلیل کمی ریسک
 • برنامه ریزی واکنش به ریسک
 • پایش ریسک

به طور کلی منظور از آنالیز یا تجزیه و تحلیل ریسک، تجزیه و تحلیل کیفی ریسک و تجزیه و تحلیل کمی ریسک است. انتخاب تکنیک مناسب ارزیابی ریسک امر مهمی در مدیریت ریسک است.

اجرای آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی

شرط اول برای آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی داشتن یک برنامه زمان‌بندی استاندارد، قابل اتکا و معتبر است. در واقع تمامی مواردی که در هفت بخش قبلی به عنوان موارد و اصول اساسی تهیه برنامه زمان‌بندی توضیح داده شد باید مجدداً بررسی شود، زیرا آنالیز ریسک زمان‌بندی کاملاً به کیفیت شبکه زمان‌بندی تهیه شده وابسته است.

این موارد حتماً باید مجدداً مورد بررسی قرار گیرند تا سلامت برنامه زمان‌بندی تایید شود:
آیا ساختار شکست کار به درستی تهیه شده است؟!
آیا فعالیت‌ها به خوبی تعریف شده‌اند؟!
آیا تمامی الزامات قراردادی نظیر قیدها و مایلستون‌ها در برنامه زمان‌بندی دیده شده است؟!
آیا ارتباط بین فعالیت‌ها، Lag و Leadها به صورت منطقی لحاظ شده است؟!
آیا برآورد مدت زمان فعالیت‌ها بر اساس تخصیص درست منابع و محدودیت‌های آن انجام شده است؟!
آیا شناوری فعالیت‌ها به طور منطقی تخصیص یافته‌اند؟!
و …

آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی از تکنیک‌های آماری برای تعیین سطح اطمینان تحقق زمان اتمام پروژه استفاده می‌کند. تمرکز این آنالیز بروی عدم قطعیت‌ها و تاثیر ریسک‌ها روی مدت زمان فعالیت‌هاست. برآورد مدت زمان فعالیت‌ها باید بر اساس محتمل‌ترین حالت (Most Likely) و نه بر اساس حالت‌های خوشبینانه و بدبینانه انجام شود. همچنین ریسک‌ها باید شناسایی شده و در سند Risk Register ثبت شده باشند.

اجرای آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی

آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی بر اساس شبیه سازی آماری انجام می‌شود که توزیع احتمالی در نظر گرفته شده برای هر فعالیت و نیز ریسک‌های شناسایی شده و احتمال اثر آن‌ها روی فعالیت‌ها در این آنالیز اثرگذار هستند. آنالیز کمی که با استفاده از شبیه‌سازی آماری صورت می‌گیرد به این صورت است که توزیع احتمالی از زمان تکمیل هر فعالیت در نظر گرفته می‌شود و نهایتاً زمان اتمام پروژه با سطوح اطمینان مختلف به عنوان خروجی ارائه خواهد شد.

برای مثال فرض کنید زمان اتمام پروژه بر اساس زمان‌بندی اولیه تهیه شده 31 شهریور می‌باشد. بر اساس آنالیز ریسک انجام شده با سطح اطمینان 95% متوجه می‌شویم پروژه در تاریخ 30 دی به اتمام خواهد رسید. یعنی با 4 ماه اختلاف نسبت به برنامه اولیه. اینجاست که باید بررسی کنیم برای جبران این موضوع چه اقدامات و تغییراتی در برنامه اولیه باید اعمال کنیم و یا Risk Mitigation داشته باشیم و مجدداً آنالیز ریسک را انجام دهیم.

آنالیز ریسک زمان‌بندی فقط بروی مسیر بحرانی انجام نمی‌شود و کل برنامه را در نظر می‌گیرد زیرا در این شبیه‌سازی از آنجایی که مدت زمان فعالیت‌ها در هر دور شبیه‌سازی ممکن است متفاوت در نظر گرفته شود، مسیر بحرانی نیز تغییر خواهد کرد و محاسبات بر این اساس انجام می‌شود.

جمع‌آوری داده‌های ریسک

برای جمع‌آوری داده‌های ریسک ممکن است 2 رویکرد داشته باشیم:
1- رویکرد Three-point Durations
2- رویکرد Risk Driver

در رویکرد Three-point Durations ریسک را در مدت زمان فعالیت‌ها در نظر می‌گیریم و صرفاً برآورد مدت زمان فعالیت‌ها بر اساس محتمل‌ترین حالت یا Most Likely نخواهد بود. در رویکرد Risk Driver ریسک‌های پروژه شناسایی شده احتمال و وقوع آن‌ها ارزیابی می‌گردد. سپس این ریسک‌ها به فعالیت‌های برنامه زمان‌بندی تخصیص می‌یابند. صرف نظر از اینکه از چه روشی استفاده می‌کنیم داده‌های ریسک باید توسط افراد خبره و با تجربه مورد بررسی قرار گیرند.

آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی با رویکرد Three-point Durations

در این روش در زمان برآورد مدت زمان فعالیت‌ها، 3 زمان خوشبینانه، محتمل و بدبینانه برای هر فعالیت برآورد می‌شود. حال بر اساس توزیع احتمالی انتخاب شده که می‌تواند توزیع بتا، نرمال یا مثلثی باشد شبیه سازی (عموماً شبیه‌سازی مونت کارلو) انجام می‌شود.


در این شبیه سازی نرم‌افزار به صورت کاملاً تصادفی و با تکرار زیاد مثلاً 1000 بار، هر بار فعالیت‌ها را با یکی از مدت زمان‌های خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در شبکه زمان‌بندی قرار داده و محاسبات را انجام می‌دهد و نهایتاً تاریخ اتمام پروژه با سطح اطمینان‌های مختلف در قالب نمودار به ما ارائه خواهد شد.

آنالیز ریسک برنامه زمان‌بندی با رویکرد Risk Driver

در این رویکرد ریسک‌های پروژه شناسایی شده و در سندRisk Register ثبت می‌شوند. سپس احتمال و اثر وقوع آن‌ها ارزیابی می‌گردد. حال این ریسک‌ها به فعالیت‌های برنامه زمان‌بندی تخصیص می‌یابند و اثرشان روی برنامه زمان‌بندی بررسی می‌شود. در واقع در این رویکرد احتمال وقوع ریسک‌ها هم وارد محاسبات می‌شود و تاثیر ریسک‌ها را از چند جنبه در نظر می‌گیریم.

در این رویکرد اثر ریسک را در سه حالت خوشبینانه، محتمل و بدبینانه با ضرایب مشخص در نظر می‌گیریم. در این رویکرد ممکن است یک ریسک به چند فعالیت تخصیص داده شود.

اولویت‌بندی ریسک‌ها و فعالیت‌ها

در این بخش می‌خواهیم ریسک‌ها را اولویت‌بندی کنیم و متوجه شویم کدام ریسک بیشترین تاثیر را روی برنامه زمان‌بندی دارد و اهمیت فعالیت‌ها را از منظر ریسک مشخص کنیم تا بر این اساس بتوانیم برنامه پاسخ به ریسک یا Risk Mitigation مناسبی تدوین نماییم.

با مزایای مدیریت ریسک در کسب و کارها آشنا شویم

Risk Management

مدیریت ریسک برای شرکت ها هزینه ی قابل توجهی دارد. برای اطمینان از کاهش کارآمد خطرات موجود در کسب و کار، باید متخصصان بسیاری جذب شوند. این هزینه می تواند قابل توجه باشد و اغلب در کسب و کارهای کوچکتر عامل بازدارنده ای برای عدم اجرای مدیریت ریسک است. با این حال، شرکت های بزرگتر می دانند که ارزش ایجاد شده توسط فعالیت های مدیریت ریسک بسیار بیشتر از هزینه ها است. در این مقاله، نگاه دقیق تری خواهیم داشت به اینکه چگونه مدیریت ریسک ایجاد ارزش می کند و با مزایای مختلف مدیریت ریسک آشنا می شویم.

پیش بینی مشکلات احتمالی

یکی از مزایای مدیریت ریسک این است که فرهنگ سازمانی را تغییر می دهد. شرکتهایی که تمرکز بیشتری بر مدیریت ریسک دارند، در مقایسه با سایر شرکتها کنشگرا بوده و عملکرد منفعلانه ندارند. مدیریت ریسک شرکت ها را وادار می کند که با مو شکافی به هر یک از فرآیندهای تجاری خود نگاهی بیندازند و اشتباهات احتمالی را پیش از وقوع بیابند. این تجزیه و تحلیل دقیق به شرکت ها کمک می کند تا پیشگیرانه تر عمل کرده و مسائل و مشکلات احتمالی را پیش بینی کنند.

شرکتهایی که به طور گسترده از مدیریت ریسک استفاده می کنند، کمتر با اختلالات کسب و کار مواجه اند. زیرا چنین مواردی در مراحل اولیه پیش بینی و کنترل می شوند. رویکرد کنشگرایانه بسیار مفید است زیرا به شرکتها کمک می کند تا در مراحل اولیه پروژه های ناموفق را شناسایی کنند. گرفتن بازخورد مداوم به شرکت ها کمک می کند تا تصمیم بگیرند که آیا سرمایه گذاری مجدد در یک پروژه شکست خورده به راه اندازی آن کمک می کند یا اینکه هدر رفت دوباره ی پول است.

جلوگیری از حوادث فاجعه بار

مدیریت ریسک شرکت ها را برای انواع شوک ها آماده می کند. مدیران ریسک سعی می کنند شوک های کوچکی که بر روند روزمره کاری هر شرکت تأثیر می گذارد را پیش بینی کنند. با این حال، آنها همچنین سعی می کنند بر روی حوادث فاجعه بار تمرکز کنند. احتمال وقوع چنین رویدادهایی بسیار کم است. با این حال در صورت وقوع، شرکت ها باید آماده باشند تا بدون قرار گرفتن در معرض ورشکستگی با آنها برخورد کنند. چنین رویدادهایی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. این رویدادها را “قوی سیاه” می نامند.

Benefits Of Risk Management Consulting Services | Hartman Executive Advisors

افزایش ظرفیت های رشد

از ابتدا، مدیریت ریسک به نظر یک فعالیت تجاری دفاعی است. این یک بار منفی دارد و فرض اولیه این است که فعالیت برای جلوگیری از ضرر انجام می شود. با این حال، در طول مراحل مدیریت ریسک شرکت ها مجبور می شوند فرآیندها و عوامل خطر زا را به طور دقیق بررسی کنند. مدیریت از همه موارد احتمالی که ممکن است سبب ایجاد اشتباه شود آگاه است.

وقتی محصولات جدید باید راه اندازی شوند یا به بازارها عرضه شوند، شرکت ها چارچوبی آماده دارند که می تواند برای جلوگیری از این خطرات به کار گرفته شود. از این رو، به نوعی مدیریت ریسک در نهایت شرکت ها را قادر می سازد ریسک های حساب شده را بپذیرند و رشد خود را تسریع بخشند. فرآیندهای گسترده مدیریت ریسک به این معنی است که شرکت داده های آماده ی بسیاری دارند. این داده ها می توانند به منظور دستیابی به بینش و چشم اندازی روشن استخراج شوند تا در نهایت منجر به تصمیم گیری بهتر شوند.

کمک به ماندن در عرصه رقابت

مدیریت ریسک به شرکت ها کمک می کند تا ضررهای خود را در مواقع حساس به حداقل برسانند. این همان زمان هایی است که شرکت های با مدیریت ضعیف برای زنده ماندن تلاش می کنند. از طرفی میل به حداقل رساندن ضرر به این شرکت ها کمک می کند که برای باقی ماندن در میدان رقابت تلاش کنند.

این یک واقعیت شناخته شده است که وقتی حوادث ناگوار مانند رکود اقتصادی اتفاق می افتد، شرکت هایی که شیوه های مدیریت ریسک بهتری دارند همچنان پابرجا می مانند و ذخیره ی نقدینگی قابل قبولی دارند. به همین دلیل است که معمولا این شرکت ها در دوران رکود و بحران اقتصادی نقدینگی کافی برای خرید سهام یا حتی تصاحب شرکت های کوچکتر دارند. فرآیندهای مدیریت ریسک همچنین بخشهای مختلف شرکت و همچنین سهام داران و ذینفعان مختلف را مجبور می کند تا به طور فعال با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این ارتباط مفید است زیرا باعث افزایش حس رقابتی در شرکت می شود.

بهبود فرآیندهای کسب و کار

فرآیندهای روزمره مدیریت ریسک، شرکت ها را وادار می کند اطلاعات بیشتر و بیشتری در مورد فرآیندها و عملیات خود جمع آوری کنند. در نتیجه، شرکت ها قادر به شناسایی بخشهایی از روند ناکارآمد و یا مواردی هستند که زمینه برای بهبود آنها وجود دارد. بخش های مدیریت ریسک باید به طور مداوم دپارتمان های مختلف شرکت و عملکرد آنها را در رابطه با نهادهای بیرونی رصد کرده و به دنبال مواردی باشند که ممکن است اشتباه پیش برود. نتیجه نهایی این است که در طی فرآیند مدیریت ریسک فرصت های زیادی شناسایی شده و فرآیندها بهبود می یابند.

مدیریت ریسک در بورس چیست؟ | انواع ریسک و محاسبه آن

ریسک در بورس

«سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است!» اما مفهوم سرمایه‌گذاری، بازارهای مالی و ریسک چیست؟ اگر ما بخواهیم پس‌انداز، پول یا سرمایه خود را وارد بازار کنیم، چطور می‌توانیم سود و زیان خود را پیش‌بینی یا محاسبه کنیم؟سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف به یک موضوع مطرح تبدیل شده است و بسیاری از افراد که به دنبال کسب سود هستند، سرمایه خود را در این بازار قرار می‌دهند تا با انجام معاملات گوناگون به هدف خود برسند. اما موضوعی که وجود دارد، این است که سرمایه‌گذاری همیشه به سود منجر نمی‌شود، بلکه گاهی اوقات ضرر و زیان بسیاری نیز به همراه دارد. از همین رو شما باید با ارکان اصلی بازار بورس آشنا شوید تا بتوانید بهترین عملکرد را داشته باشید. ریسک در بورس یکی از این ارکان به شمار می‌آید.

حال بسیاری از افراد با شنیدن نام ریسک به یاد خطر و ضرر می‌افتند، درحالی‌که این چنین نیست. در معنای کلی ریسک را می‌توان نا اطمینانی به آینده تعریف کرد آنالیز ریسک چیست ؟ که در برخی از مواقع اتفاقات مثبتی را به همراه دارد و گاهی اوقات اتفاقات منفی. بنابراین می‌توان گفت ریسک هر دو بعد مثبت و منفی را پوشش می‌دهد، از همین رو توجه به این مسئله اهمیت دارد. در این مطلب قصد داریم تا با ارائه تعریف هریک از مفاهیم نامبرده، دید واضحی را به شما ارائه دهیم تا بتوانید از پول خود سود خوبی دریافت کنید. علاوه بر این موارد، موضوع دیگری وجود دارد که بررسی آن می‌تواند برای موفقیت در بازار بورس به شما کمک کند و آنالیز ریسک چیست ؟ آن مفهوم ریسک در بورس است. بنابراین با ما همراه باشید تا اطلاعات خود را با شما در میان بگذاریم.

سرمایه‌گذاری چیست و در کجا می‌توان سرمایه‌گذاری کرد؟

سرمایه‌گذاری یا (investment) به معنی چشم‌پوشی از منافع کنونی‌ برای دستیابی به موفقیت مالی یا رفاه بیشتر در آینده صورت می‌گیرد. مثلاً شما مقداری پول دارید که می‌توانید هم‌اینکه آن را خرج کرده و وسایل موردنیاز زندگی‌تان را خریداری کنید؛‌ اما شما به‌جای این‌کار بخش اعظم پول خود را وارد بازار می‌کنید تا بتوانید در چند سال آینده سود خوبی از پول خود بدست بیاورید و بتوانید نیازهای بیشتری را با آن پوشش دهید. بازارهای زیادی وجود دارند که شما می‌توانید پول خود را در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید. مانند بازار املاک، کالا، بورس و اوراق بهادار و …. اما با توجه به سیاست‌های اخیری که دولت در پیش گرفته است، از اواخر سال گذشته اکثر مردم کشورمان سرمایه‌های خود را وارد بازار «بورس» کرده‌اند. می‌توان گفت دیگر مثل گذشته بورس تنها برای عده خاصی از افراد نبوده و در حال حاضر بیشتر مردم عام هم جزو سهام‌داران بورس کشور هستند.


مطمئناً همه با هدف کسب سود و منفعت وارد بورس می‌شوند اما سودده بودن بورس به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که تشخیص این عوامل نیازمند دانش مالی فراوان است. دستیابی به دانش بورسی ممکن است چند سال طول بکشد و به تجربه نیاز داشته باشد. اما یک‌سری مفاهیم خاص در این بازار وجود دارند که توجه به آن‌ها می‌تواند دانش‌ اولیه سرمایه‌گذاری را در اختیار افراد قرار دهد تا بتوانند سرمایه‌های بورس خود را به‌درستی مدیریت کنند. از مهم‌ترین مفاهیمی که سرمایه‌گذاران بورس باید از آن آگاهی داشته باشند، مفهوم بازده یا ریسک در بورس است که در ادامه به بررسی هریک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

مدیریت ریسک در بورس

بازده در سرمایه‌گذاری بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

بازده مهم‌ترین و اولین مفهومی است که سرمایه‌گذاران علاقه زیادی به محاسبه آن دارند. در واقع بررسی بازده سهام بورس، ایشان را از مقدار سودهایی که کسب کرده‌اند آگاه می‌کند. اما بازده همیشه هم مثبت نیست و ممکن است برخی سرمایه‌گذاران در حین محاسبه بازده سهام خود متوجه بازده منفی (زیان) سهم خود شوند. محاسبه بازده مثبت یا منفی یک سهم در بورس دارای فرمول ساده‌ای است که این فرمول به ‌صورت زیر است:

 • فرمول محاسبه بازده یک سهم:
 • فرمول محاسبه درصد بازده:
  طبق این فرمول اگر ما هر واحد سهمی را به قیمت ۵۰۰ تومان خریده باشیم و پس از گذشت سه ماه قیمت هر واحد سهم به ۵۲۰ هزار تومان رسیده باشد اما هنوز مجمع سالیانه تقسیم سود آن سهم برگزار نشده باشد (سود نقدی تعلق نگرفته باشد)، بازده این سهم به شکل زیر خواهد بود:
  ۲۰ = ۰ + ۵۰۰ – ۵۲۰
  ۲۵ = ۲۰ ÷ ۵۰۰

حالا تصور کنید ۶ ماه از خرید سهم فوق بگذرد و قیمت آن سهم به ۴۵۰ کاهش پیدا کند، اما در مجمع سالیانه مقدار سود نقدی ۱۲۰ تومانی به سهم تعلق گرفته باشد. در چنین شرایطی محاسبه بازده به شکل زیر خواهد بود:
۵۰- = ۵۰۰ – ۴۵۰
۱/۰- یعنی ۱۰- درصد بازده = ۵۰۰ ÷ ۵۰-
البته بررسی بازده یک سهم به تنهایی کافی نبوده و به همراه بازده، همیشه باید مقدار ریسک در بورس را نیز محاسبه کنیم. چراکه این دو مفهوم همیشه در کنار هم به کار برده می‌شوند و ارتباط مستقیمی با هم دارند.

ریسک در بورس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ریسک در لغت به معنی «خطر کردن» است. در واقع شما با خرید یک سهم، براساس پیش‌بینی‌های خود عمل کرده و از سود و زیان سهم موردنظر اطمینان ۱۰۰ درصد ندارید اما به امید کسب سود، خطر کرده و سهم موردنظر را خریداری می‌کنید. هرچقدر نوسان قیمت آن سهم شدیدتر باشد، مقدار ریسک بالاتر و هرچقدر نوسان قیمت آن ملایم‌تر باشد، ریسک آن سهم کمتر خواهد بود. اگر بخواهیم مقدار ریسک در بورس یک سهم را محاسبه کنیم، به عملیات ریاضی پیچیده‌ای نیاز خواهد بود. اما برای یک سرمایه‌گذار عادی بورس چنین محاسبات پیچیده‌ای برای مشخص شدن درصد ریسک در بورس لازم نیست. همین‌که یک حساب سرانگشتی کنید، می‌توانید به مقدار کلی ریسک در بورس سهم خود دست پیدا کنید.

یک مثال ساده از ریسک در بورس

برای مثال تصور کنید که شما پیش‌بینی می‌کنید یک سهم خاص تا شش ماه آینده به ۵۰ درصد سود برسد و با همین پیش‌بینی سهم مورد نظر را خریداری می‌کنید. پس از گذشت زمان موردنظر، آن سهم به ۲۰ درصد سود می‌رسد. به‌نظر شما ریسک چنین سرمایه‌گذاری چقدر بوده است؟ می‌توان گفت ریسک چنین خریدی بسیار بالا بوده است، چراکه ۳۰ درصد از پیش‌بینی شما کمتر سود داده است. حالا اگر سهم دیگری را با پیش‌بینی دریافت ۱۰ درصد سود به مدت یک‌ماه خریداری کرده باشیم، اما پس از گذشت یک‌ماه سهم مورد نظر به سود ۲۵ درصدی رسیده باشد، آیا این خرید هم دارای ریسک بوده است؟ می‌توان گفت، ریسک چنین سهمی ۱۵ درصد بالاتر از محاسبه شما بوده است. نکته قابل توجه در این مثال‌ها این است که ریسک تنها آنالیز ریسک چیست ؟ مقدار اختلاف پیش‌بینی شما با نتیجه واقعی است.

انواع ریسک در بورس کدامند؟

سرمایه‌گذاری که در بازار بورس مشغول به فعالیت شده است، در طول زمان بارها با ریسک‌های گوناگون مواجه خواهد شد. حال برای آن که این فرد بتواند تحلیل درستی انجام دهد باید با انواع ریسک در بورس آشنا باشد. در حالت کلی انواع ریسک در این بازار را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک. اکنون برای بسیاری از کاربران سوال پیش می‌آید که تفاوت این دو نوع ریسک در چیست که در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

اولین نوع از ریسک در بورس، ریسک سیستماتیک است. این ریسک به‌طورمعمول وابسته با شرایط سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود، از همین رو امکان حذف آن وجود ندارد. از جمله مواردی که باعث ایجاد ریسک سیستماتیک می‌شوند، می‌توان به مواردی چون تغییر نرخ تورم، شرایط سیاسی و سیاست‌های کلان اقتصادی اشاره کرد. مسلما امکان اجتناب از چنین مواردی وجود ندارد و تاثیر آن‌ها برای تمام شرکت‌ها خواهد بود.

همان‌طور که از نام این ریسک مشخص است، امکان اجتناب و دوری از آن با استفاده از برخی روش‌ها وجود دارد. باید متذکر شد که دلیل و منشا بروز چنین ریسکی، اکثرا به داخل شرکت مربوط می‌شود. برای مثال می‌توان به عملکرد ضعیف مدیرعامل یک شرکت، ضعیف ظاهر شدن در برابر رقبا، اعتصاب کارکنان شرکت، قدیمی شدن محصولات قابل سرمایه‌گذاری، عملکرد غلط سهام‌داران و … اشاره کرد. در واقع ریسک غیرسیستماتیک نه بر روی تمام سهام، بلکه تنها روی یک سهام خاص اعمال شده و به شرایط درون‌سازمانی آن سهم مربوط می‌شود. البته توجه داشته باشید که راهکارهای گوناگونی وجود دارد که می‌توانید از طریق آن‌ها احتمال چنین ریسکی را نیز کاهش دهید. برای مثال یکی از این راهکارها استفاده از تئوری سبد در بازار بورس است.
برای مثال ممکن است در مورد سهم x، اتفاقاتی مانند عملکرد ضعیف شرکت، رفتار نامناسب سهامداران، کاهش فروش محصولات، کاهش تنوع محصولات، رقابت ضعیف، اعتصاب کارکنان، کاهش مقدار تولید و … بر کاهش نرخ آن سهم تاثیر داشته باشد. در این‌صورت بررسی شرایط آن سهم، می‌تواند شما را از خرید چنین سهم پرریسکی منصرف کند که در اکثر مواقع قابل پیش‌بینی و اجتناب است.

چطور می‌توانیم بازده و ریسک در بورس خود را بهتر مدیریت کنیم؟

مدیریت کردن ریسک در بورس از اهمیت فراوانی برخوردار است. در واقع اگر ما هیچ مدیریتی بر روی سهام خود نداشته باشیم، مقدار سود و زیان خود را نیز نمی‌توانیم محاسبه کنیم؛ در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم که سهام خود را به دست باد سپرده‌ایم و هر اتفاقی برای آن بیفتد، ما نمی‌توانیم در روند سود و زیان آن مداخله کنیم. این در حالی است که سرمایه شما در تمام مراحل خرید سهم باید تحت نظارت و مدیریت مستقیم شما باشد.

فرمول محاسبه بازده سهام

مدیریت سهام چه ارتباطی با ریسک در بورس دارد؟

اگر یک کاربر مبتدی بورس هستید، با استفاده از نکات زیر می‌توانید مدیریت سهام خود را در دست بگیرید و از سرمایه‌گذاری خود، بسیار بیشتر از زیان‌هایتان، سود ببرید (چراکه هم سود و هم زیان همیشه وجود دارد):

 • اگر اطلاعات سرمایه‌گذاری شما در بورس کم است یا نمی‌خواهید ریسک بالا انجام دهید، به‌جای خرید سهام مستقیم، اقدام به خرید واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کنید. (این واحدها مجموعه‌ای از سهام برتر هستند که ریسک پایینی دارند و با خرید آن‌ها شما به صورتی غیرمستقیم سهامدار بورس خواهید بود)
 • قبل اینکه وارد بازار سرمایه‌گذاری در بورس شوید، از دانش کافی خود نسبت به این بازار اطمینان حاصل کنید.
 • اگر به سرمایه‌گذاری در بورس علاقه دارید، اما دانش کافی ندارید، می‌توانید از دانش سایر افراد حرفه‌ای در این زمینه استفاده کرده و از ایشان مشورت بگیرید.
 • هرگز تمام پول خود را به خرید یک سهم خاص اختصاص ندهید. به‌جای آن پول خود را تقسیم کرده و با هر بخش آن یک نوع سهم از بازارهای متنوع پتروشیمی، آنالیز ریسک چیست ؟ کالا، صنایع غذایی، صنایع فولاد و …. را خریداری کنید. در این‌صورت با ضرر کردن یک سهم، دیگر گزینه‌ها زیان‌ وارده را جبران خواهند کرد.
 • بهتر است برای ورود به بازار بورس، دید بلند مدتی داشته باشید.
 • رفتارهای هیجانی و پر ریسک در آنالیز ریسک چیست ؟ بورس بسیار دیده می‌شود و همین رفتارها ممکن است روی شما نیز تاثیر گذاشته و باعث شود ضررهای زیادی را متحمل شوید. اما اگر بتوانید در چنین شرایطی احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید، در نهایت دچار خرید و فروش‌های غیرمنطقی نخواهید شد.
 • در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یا میان‌مدت در بورس، برای خود حداکثر و حداقل سود و زیان را مشخص کنید تا با رسیدن به حداکثرها یا حداقل‌ها بتوانید سهام خود را بهتر مدیریت کنید. (مثلاً اگر بیش از ۱۰ درصد در یک ماه در خرید یک سهم وارد ضرر شدید، آن را بفروشید یا اگر حداکثر در خرید یک سهم به ۵۰ درصد سود در دو ماه رسیدید، آن را بفروشید)

ریسک فردی در بورس چیست؟

افراد به‌طورکلی به سه دسته ریسک‌پذیر، ریسک گریز و افرادی میانه این دو تقسیم می‌شوند که بر اساس شرایطی که دارند، انتخاب‌هایی را انجام می‌دهند. در حقیقت ریسک فردی در بورس تعیین می‌کند که امکان موفقیت وجود دارد یا خیر. باید متذکر شد که فعالیت در بازار بورس نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد و برای افرادی که چنین توانایی ندارند، مناسب نخواهد بود. در چنین شرایطی شاهد سرمایه‌گذاری افراد ریسک گریز در بانک‌ها هستیم یا عده‌ای دیگر نیز سرمایه‌گذاری با اوراق مشارکت را انتخاب می‌کنند.

سرمایه گذاری بدون ریسک در بورس

در شرایط دیگر، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که از ریسک مربوط به سرمایه گذاری دوری کنند، چراکه حاضر به از دست دادن بخشی از سرمایه خود نیستند. توجه داشته باشید که برخی از بازارها، مانند بازار مربوط به ارزهای دیجیتال ریسک بالایی دارند و اگر شما به دنبال سرمایه گذاری بدون ریسک در بورس هستید، نباید به سراغ چنین بازاری بروید.

از طرفی شرایطی برای افرادی که به دنبال بازارهایی با ریسک کم هستند نیز به وجود آمده است. برای مثال سرمایه گذاری در صندوق‌ها یکی از شیوه‌ها با کمترین ریسک در بورس است، زیرا مدیریت آن‌ها توسط گروهی از کارشناسان حرفه‌ای انجام خواهد شد که استراتژی‌های لازم برای رویارویی با شرایط را دارند. البته این نکته را در نظر بگیرید که صندوق‌ها نیز انواع گوناگونی دارند که ریسک مربوط به هرکدام متفاوت است.

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

مدیریت سرمایه و ریسک در بازار فارکس | آکادمی آینده

در این مقاله شما را با چگونگی و نحوه مدیریت سرمایه و ریسک در فارکس آشنا خواهیم کرد. همه ما کم وبیش با مفهوم مدیریت ریسک در زندگی آشنایی داریم. اما این اصطلاح ریسک در کنار واژه بازده معنا و مفهوم پیدا خواهد کرد و معامله گری که در بازارهای سرمایه به معامله می‌پردازد با هر دوی این عوامل سر و کار خواهد داشت. بسیاری افراد به‌محض شنیدن کلمه ریسک به یاد خطر می افتند و آن را به‌نوعی معادل با خطر کردن می‌پندارند. آن‌ها دوست دارند تا جایی که امکان دارد از ریسک کردن پرهیز کنند.

ریسک در معامله به چه معناست؟

به بیشترین مبلغی که یک معامله گر و یا یک سرمایه گذار در طول معامله ضرر می‌ کند، در واقع ریسک گفته می‌شود. پس توصیه می شود اگر قصد سرمایه گذاری را داشتید، بیشتر از ۳ درصد آن را در معامله ریسک نکنید. به گونه ای باشد که اگر قرار است در معامله دچار ضرر و زیان بشوید، زیر ۳ درصد باشد و پیش از آن که به موضوع میزان پولی که در طول معامله و در بازار خرید و فروش فارکس کسب می‌کنید، فکر کنید.

بهتر است نسبت به ریسک های فارکس آگاهی کافی داشته باشید و دیگر آن که به چه میزان می‌توان در مدیریت آن موفق عمل کرد. به همین منظور با مدیریت خود و سرمایه ای که دارید می‌توانید با کمترین استرس معامله خود را آغاز کرده و آگاهانه عمل خواهید کرد. به همین دلیل است که مدیریت و محاسبه ریسک نه‌ تنها در بازار فارکس، بلکه در هر تجارت و کسب و کاری از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مدیریت ریسک در فارکس به چه صورت است؟

مدیریت ریسک در واقع به این معناست که حداکثر ریسکی که شما در هر معامله ای بر عهده گرفته و در بر می گیرید. ریسک در واقع نشان دهنده تفاوت بین انتظارات واقعی فرد و بازده واقعی می باشد و به صورت ریسک احتمالی و شانسی است. به عبارتی سرمایه‌ گذار اگر بخواهد در بازارهای مالی بازده بیشتری را هدف گذاری کند، بالطبع باید ریسک بیشتری را هم متحمل شود.

مدیریت ریسک در بازار فارکس چیست | آکادمی آینده

مدیریت ریسک در فارکس

قوانینی برای مدیریت ریسک

برای آنکه یک معامله گر بتواند به‌ جای اجتناب از ریسک آن را بپذیرد، باید قوانینی را برای خود وضع نماید. مدیریت ریسک و کنترل آن مسأله پیچیده ای نیست و با انجام کارهایی ساده می‌توان به‌خوبی بر آن تسلط یافت. تا جایی که با انجام ریسک های منطقی موفقیت در زندگی و سودآوری در معامله گری نصیبمان خواهد شد.

آموزش مدیریت ریسک در فارکس

سعی کنید در هر معامله ای که انجام می دهید از تعیین حد ضرر و زیان استفاده کنید. خوب است بدانید که معامله و تجارت همانند یک ماراتون است. تاجرانی در آن موفق خواهند بود که در مدیریت ریسک تجاری خود به خوبی عمل کرده. آموزش آنالیز ریسک چیست ؟ مدیریت ریسک در فارکس را به خوبی آموخته باشد و در رابطه با بازار آگاهی کافی داشته باشند. این را هم بدانید در صورتی که ریسک زیادی نداشته باشید سود زیادی را هم به دست نخواهید آورد.

در صورتی که در طول معامله آرامش نداشته و دچار شک و تردید شدید بهتر است از ادامه معامله صرف نظر کرده تا دچار ضرر و زیان نشوید، داشتن آرامش و سلامت عقل در بازار تبادلات ارزها از اهمیت بسیاری برخوردار است پس در صورتی که نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید بهتر است مدتی از معامله دور بمانید، انجام هر معامله ای همچون بازار فارکس با فراز و نشیب های بسیاری همراه است و ممکن است طبق خواسته شما پیش نرود پس بهتر است ریسک ها ممکن را محاسبه کنید تا دچار ضررهای احتمالی نشوید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.