نسبت گردش دارایی چیست؟


نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت یا کارایی ابزارهایی هستند که برای سنجش کاربرد دارایی‌های شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و از طریق ارزیابی میزان فروش و تاثیر دارایی‌ها بر آن اندازه‌گیری می‌شوند. این گروه از نسبت‌ها، حجم فروش شرکت را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف مانند موجودی کالا، دارایی ثابت و … مقایسه کرده و میزان به‌ کارگیری موثر منابع شرکت و راندمان عملیات آن را در دوره عملیات ارزیابی می‌کنند.

 • دوره گردش موجودی کالا یا میانگین سنی کالا: دوره گردش موجودی کالا، بازه زمانی را نشان می‌دهد که در آن دفعات گردش کالا اتفاق افتاده است. گردش موجودی کالا بیانگر این است که موجودی کالا و مواد اولیه شرکت در نسبت گردش دارایی چیست؟ یک بازه زمانی مشخص – مثلا یک سال مالی – چند بار به فروش رسیده و جایگزین شده است.

دوره گردش موجودی کالا = متوسط موجودی مواد و کالا *۳۶۵ / بهای تمام‌ شده کالای فروش رفته

 • دوره وصول مطالبات: نشان‌ دهنده فاصله زمانی تحویل کالا به مشتری تا دریافت وجه نقد از مشتری است. به بیان دیگر، مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت مطالبات خود را از مشتریان دریافت کند. با بررسی این نسبت درمی‌یابیم که شرکت درآمد فروش خود را در چه بازه زمانی به چرخه عملیاتی بازمی‌گرداند.

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب­‌های دریافتنی *۳۶۵ / فروش نسیه

 • دوره گردش عملیات: به دوره‌ای گفته می‌شود که در طول آن، یک شرکت، مراحل خریداری مواد اولیه، تولید کالا، ارسال به دست مشتری و در نهایت دریافت وجه نقد را سپری می‌کند.

دوره گردش عملیات = دوره وصول مطالبات + دوره گردش موجودی کالا

 • گردش دارایی: این نسبت، میزان تأثیرگذاری گردش دارایی‌ها را در کسب درآمد شرکت نشان می‌دهد و بیانگر این است که چگونه دارایی‌های شرکت برای ایجاد درآمد به کار گرفته می‌شوند. با مقایسه این نسبت در دوره‌های گذشته می‌توان به این نتیجه رسید که افزایش دارایی‌ها در کسب درآمد بیشتر توسط شرکت، تأثیرگذار بوده است یا خیر.

گردش دارایی = فروش خالص / میانگین جمع دارایی­‌ها

 • گردش دارایی‌های ثابت: این نسبت، بیانگر میزان تأثیرگذاری دارایی‌های ثابت شرکت بر کسب درآمد آن است.

گردش دارایی‌های ثابت = فروش خالص / میانگین دارایی­‌های ثابت

 • دوره پرداخت بدهی‌­ها: نشان­ دهنده مدت‌ زمانی است که طول می­‌کشد تا شرکت بدهی خود را با تامین‌ کنندگان – بدهی بابت خرید مواد اولیه به‌صورت نسیه – تسویه کند.

دوره پرداخت بدهی‌­ها = متوسط حساب­‌های پرداختنی *۳۶۵ / خرید نسیه

 • نسبت گردش سرمایه جاری: سرمایه در گردش، تفاوت دارایی جاری از بدهی جاری شرکت است. این سرمایه، بخشی از خالص دارایی‌های جاری است که مستقیم یا غیرمستقیم تسهیلاتی را در چرخه تولید ایجاد می‌کند.

گردش سرمایه جاری = فروش / سرمایه در گردش

 • نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش: با توجه به اینکه یکی از اجزای تشکیل‌ دهنده دارایی جاری، موجودی کالا است، نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش نشان‌ دهنده آن است که چه مقدار از سرمایه در گردش شرکت را موجودی کالا تشکیل داده است.

موجودی کالا به سرمایه در گردش = موجودی کالا / سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش یک استراتژی تجاری است که برای اطمینان از عملکرد کارآمد یک شرکت با نظارت و استفاده از دارایی ها و بدهی های جاری خود به بهترین شکل انجام می شود. هدف اصلی از مدیریت سرمایه در گردش این است که شرکت بتواند جریان نقدی کافی برای تأمین هزینه های عملیاتی کوتاه مدت و تعهدات بدهی کوتاه مدت خود را حفظ کند.

سرمایه در گردش یک شرکت از داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری آن تشکیل شده است.

سرمایه در گردش

درک مدیریت سرمایه در گردش

دارایی های جاری شامل هر چیزی است که به راحتی می تواند در مدت 12 نسبت گردش دارایی چیست؟ ماه به پول نقد تبدیل شود. این دارایی های بسیار نقدینگی این شرکت است. برخی از دارایی های جاری شامل پول نقد ، حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است.

غذاهای کلیدی

 • مدیریت سرمایه در گردش نیاز به نظارت بر دارایی ها و بدهی های یک شرکت دارد تا جریان نقدینگی کافی را حفظ کند.
 • این استراتژی شامل ردیابی سه نسبت است: نسبت سرمایه در گردش ، نسبت وصول و نسبت موجودی.
 • حفظ این سه نسبت در سطح مطلوب ، مدیریت کارآمد سرمایه در گردش را تضمین می کند.

بدهی های جاری هرگونه تعهدی است که طی 12 ماه بعدی به عهده آنها است. این موارد شامل هزینه نسبت گردش دارایی چیست؟ های عملیاتی و پرداخت بدهی های بلند مدت است.

تحلیل نسبت

مدیریت سرمایه در گردش معمولاً شامل نظارت بر جریان وجوه نقد ، دارایی های جاری و بدهی های جاری از طریق تجزیه و تحلیل نسبت عناصر اصلی هزینه های عملیاتی ، از جمله نسبت سرمایه در گردش ، نسبت وصول و نسبت گردش موجودی است.

مدیریت سرمایه در گردش به عملکرد روان چرخه عملیاتی خالص کمک می کند ، همچنین به عنوان چرخه تبدیل پول نقد (CCC) شناخته می شود - حداقل زمان مورد نیاز برای تبدیل دارایی ها و بدهی های جاری خالص به پول نقد.

مزایای مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت سرمایه در گردش می تواند از طریق استفاده کارآمد از منابع شرکت ، سود و سودآوری شرکت را بهبود بخشد. مدیریت سرمایه در گردش شامل مدیریت موجودی کالا و همچنین مدیریت حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است.

اهداف مدیریت سرمایه در گردش ، علاوه بر اطمینان از اینکه شرکت پول کافی برای تأمین هزینه ها و بدهی های خود دارد ، به حداقل رساندن هزینه پول هزینه شده برای سرمایه در گردش و به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری های دارایی است.

انواع نسبت مدیریت سرمایه در گردش

سه نسبت وجود دارد که در مدیریت سرمایه در گردش مهم است: نسبت سرمایه در گردش یا نسبت جریان. نسبت جمع آوری و نسبت گردش کالا.

مدیریت سرمایه در گردش استفاده کارآمدتر از منابع یک شرکت است.

نسبت سرمایه در گردش یا نسبت گردش دارایی چیست؟ نسبت جریان به عنوان دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری محاسبه می شود. این یک شاخص کلیدی برای سلامت مالی یک شرکت است زیرا توانایی آن را در انجام تعهدات مالی کوتاه مدت خود نشان می دهد.

اگرچه تعداد آنها از نظر صنعت متفاوت است ، اما نسبت سرمایه در گردش زیر 1.0 به طور کلی نشان می دهد که یک شرکت در انجام تعهدات کوتاه مدت خود مشکل دارد. یعنی بدهی های شرکت که در سال آینده سررسید می شود ، تحت پوشش دارایی های نقدینگی آن نخواهد بود. در این حالت ، شرکت ممکن است مجبور شود به منظور فروش تعهدات بدهی کوتاه مدت خود ، به فروش دارایی ، تأمین بدهی بلند مدت یا استفاده از سایر گزینه های تأمین مالی متوسل شود.

نسبت سرمایه در گردش 1.2 تا 2.0 مطلوب در نظر گرفته می شود ، اما نسبت بالاتر از 2.0 ممکن است حاکی از آن باشد که شرکت به طور م assetsثر از دارایی های خود برای افزایش درآمد استفاده نمی کند. نسبت زیاد ممکن است نشان دهد که شرکت به طور مناسب از نظر مالی تأمین نمی کند یا سرمایه در گردش خود را به طور کارآمد مدیریت نمی کند.

نسبت مجموعه

نسبت وصول ، معیار سنجش میزان کارایی یک شرکت در حساب های دریافتنی خود است. نسبت وصول به عنوان حاصلضرب تعداد روزهای یک دوره حسابداری ضرب در متوسط ​​مقدار مطالبات مانده حساب های دریافتی تقسیم بر کل فروش خالص اعتبار طی دوره حسابداری محاسبه می شود.

محاسبه نسبت جمع آوری میانگین روزهایی را که شرکت برای دریافت پرداخت پس از معامله فروش اعتباری طول می کشد ، فراهم نسبت گردش دارایی چیست؟ می کند. اگر دپارتمان صورتحساب یک شرکت در تلاش برای جمع آوری م effectiveثر باشد و مشتریان قبض خود را به موقع پرداخت کنند ، نسبت وصول کمتر خواهد بود. هرچه نسبت جمع آوری یک شرکت کمتر باشد ، جریان نقدی آن نیز کارآمدتر است.

نسبت گردش مالی موجودی کالا

عنصر نهایی مدیریت سرمایه در گردش ، مدیریت موجودی کالا است. برای کار با حداکثر کارایی و حفظ سطح بالایی از سرمایه در گردش ، یک شرکت باید موجودی کافی را برای پاسخگویی به نیازهای مشتری در کنار خود داشته باشد در حالی که از موجودی غیرضروری که سرمایه در گردش را بهم پیوند می زند اجتناب کند.

شرکت ها معمولاً با نظارت بر نسبت گردش موجودی میزان کارآیی این تعادل را اندازه گیری می کنند. نسبت گردش موجودی کالا ، که به عنوان درآمد تقسیم بر هزینه موجودی کالا محاسبه می شود ، نشان می دهد که موجودی سریع فروش و تکمیل موجودی یک شرکت چگونه است. نسبت نسبتاً پایین در مقایسه با همتایان صنعت نشان می دهد که سطح موجودی بیش از حد بالا است ، در حالی که نسبت نسبتاً زیاد ممکن است سطح ناکافی موجودی را نشان دهد.

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

تصویری: نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

برای ارزیابی کارایی استفاده شرکت از منابع موجود ، صرف نظر از منابع تشکیل آنها ، از نسبت گردش دارایی استفاده می شود. این تعداد دوره های کامل تولید و گردش مالی است که شرکت برای آن سود می برد.

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

نحوه محاسبه نسبت گردش دارایی

دستورالعمل ها

مرحله 1

ترازنامه شرکت را در فرم شماره 1 پر کنید. برای محاسبه نسبت گردش دارایی ، از داده های بخشهای 1 و 2 گزارشگری استفاده می شود. اطلاعات مربوط به دارایی های نامشهود ، دارایی های ثابت ، ساخت و ساز در حال انجام ، سرمایه گذاری ها ، سهام ، مواد اولیه ، پول نقد و مطالبات قابل دریافت را نشان دهید. بخشهای خطوط 190 و 290 را خلاصه کنید ، سپس جمع کنید و مانده دارایی را بدست آورید ، که در خط 300 منعکس شده است.

گام 2

صورت سود و زیان شرکت را در فرم شماره 2 تنظیم کنید. برای محاسبه نسبت گردش دارایی ، به مقدار خط 010 نیاز دارید. این شامل اطلاعاتی در مورد درآمد شرکت از فروش کالا ، ارائه خدمات و عملکرد کار است. این خط بر اساس حسابداری به صورت جمع کل اعتبارات در حساب 90.1 "درآمد" کمتر از بدهی حساب های 90.3 "مالیات بر ارزش افزوده" ، 90.4 "مالیات غیر مستقیم" و سایر پرداخت های اجباری تشکیل می شود.

مرحله 3

نسبت گردش دارایی را محاسبه کنید که برابر است با نسبت درآمد حاصل از فروش محصول به ارزش کل دارایی های شرکت. در نتیجه ، شما نسبتی بدست می آورید که تعداد واحدهای پولی کالاهای فروخته شده در هر واحد دارایی را نشان می دهد.

مرحله 4

ارزش حاصل را تجزیه و تحلیل کنید و ماهیت گردش وجوه در اختیار شرکت را تعیین کنید. هرچه این شاخص بالاتر باشد ، شرکت درآمد بیشتری از هر واحد ارزش دارایی دریافت می کند. توصیه می شود نسبت برای هر دوره گزارش را محاسبه کرده و یک توصیف مقایسه ای انجام دهید.

مرحله 5

اگر گردش دارایی در نسبت سود خالص ضرب شود ، در این صورت می توان میزان سودآوری دارایی های مشهود شرکت را تعیین کرد که در تحلیل مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

محبوب موضوع

نحوه برداشت پول از Qiwi

نحوه برداشت پول از Qiwi

سیستم پرداخت الکترونیکی "Qiwi" بسیار محبوب است. مقرون به صرفه ، آسان برای استفاده و همه کاره است. علاوه بر این ، کاربران می توانند علاوه بر انجام تراکنش های پرداخت ، از سیستم وجه نقد نیز بگیرند. دستورالعمل ها مرحله 1 با استفاده از سیستم Contact که برای انجام تراکنش های مختلف پول طراحی شده است ، از حساب Qiwi خود پول بگیرید

نحوه برداشت پول از "Qiwi"

نحوه برداشت پول از

در حال حاضر ، سیستم پرداخت الکترونیکی Qiwi محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. مقرون به صرفه ، آسان برای استفاده و همه کاره است. در عین حال ، بسیاری از کاربران ، با پرداخت های مختلف ، به این واقعیت فکر نمی کنند که می توانند پول نقد را نیز برداشت کنند

نحوه تأیید دفتر کار برای بانک

نحوه تأیید دفتر کار برای بانک

غالباً ، کارمندان با شرایطی روبرو می شوند که برای تأیید وام ، دریافت وام یا رهن ، نمایندگان بانک نیاز به یک نسخه تصدیق شده از یک کتاب کار دارند که در مجموعه اسناد لازم قرار گیرد. اگر در دست یک متقاضی غیر شاغل باشد ، این مشکلی ایجاد نمی کند ، اما یک کارمند برای گرفتن نسخه معتبر از سوابق کاری که در سازمان نگهداری می شود ، چه کاری باید انجام دهد؟ دستورالعمل ها مرحله 1 اگر دفترچه اسناد رسمی را در دست دارید با یک دفتر اسناد رسمی تماس بگیرید

نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت

نحوه صدور فاکتور برای پیش پرداخت

هیچ یک از اسناد هنجاری الزام فروشنده برای صدور فاکتور برای پرداخت را مشخص نکرده است. هر حسابدار می تواند به طور مستقل تصمیم بگیرد که آیا یک سند تسویه حساب داده شده را صادر کند یا خیر. فاکتور پرداخت تأیید حمل کالا نیست و به معنای رضایت خریدار برای پرداخت کالا نیست

نحوه بررسی بدهی ها قبل از ترک

نحوه بررسی بدهی ها قبل از ترک

به تعطیلات یا سفر کاری می روید و آیا قبل از عزیمت مشکلی ندارید؟ ما به شما توصیه می کنیم از قبل بفهمید که چه بدهی دارید. گاهی اوقات یک جریمه پرداخت نشده کم می تواند سفر شما را خراب یا حتی لغو کند. از اعصاب خود صرف نظر نکنید و وقت خود را به خطر نیندازید

احمدی نژاد می خواهد یلتسین ایران شود / سکوت سیاسی اخیر او برای حذف نشدن از مجمع تشخیص است

 احمدی نژاد می خواهد یلتسین ایران شود / سکوت سیاسی اخیر او برای حذف نشدن از مجمع تشخیص است

دولت سیزدهم، دولت سوم آقای احمدی نژاد است ولی بسیار ناکارا و ناکارآمدتر. یعنی اگرایشان هم می‌خواستند دولت تشکیل دهند تقریباً استخوان‌بندی دولت‌ایشان همین بود با این تفاوت که آقای احمدی نژاد از بخشداری در ماکو تا شهرداری و استانداری و بعد هم ریاست جمهوری، تجربه کار اجرایی دارد و در حوزه اجرایی آقای احمدی نژاد پخته‌تر از آقای رئیسی است.

گروه سیاسی: دلیل سکوت محمود احمدی نژاد چیست؟ رئیس جمهوری دولت‌های نهم و دهم که بعد از پایان ریاست جمهوری‌اش، نه تنها ۸ سال در برابر دولت‌های بعد از خودش مواضع تندی گرفت بلکه این مواضع آتشین را علیه حاکمیت و نظام نیز ادامه داد، سیاستمداری که در همه این سال‌ها دغدغه‌هایش تنها به اظهار نظرهای سیاسی ختم نشد تا جایی که حتی نقطه نظراتش را در نامه‌ای خطاب به آنجلینا جولی بازیگر سینمای هالیوود نیز نوشت. با این

حال نکته قابل توجه رویکرد احمدی نژاد در یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم قابل تامل است؛ از یک طرف آخرین پست اینستاگرام او ، متعلق به ۱۴ فرودین ماه سال گذشته به مناسبت روز قلم است و این صفحه رسمی از یک سال گذشته تا به امروز به روزرسانی نشده، و از طرف دیگر بررسی توئیتر او نیز همین موضوع را تائید می‌کند. آیا دوری او از حواشی و جنجال‌ها از جمله جنجال در شبکه‌های اجتماعی، نشان دهنده چرخش نرم

احمدی نژاد است؟ این در حالی است که برخی از منتقدان او معتقدند سکوت یا بی‌حاشیه بودن او در چند ماه نسبت گردش دارایی چیست؟ نسبت گردش دارایی چیست؟ اخیر، بی‌ارتباط به نزدیک شدن به انتخاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. غیبت و سکوت محمود احمدی نژاد را با عبدالرضا داوری که در دوران ریاست جمهوری او یکی از نزدیکان و مشاور رسانه‌ای دولت بود، مطرح کردیم این گفت و گو از نظرتان می گذرد:

چند ماهی است که محمود احمدی نژاد در فضای واقعی و مجازی بسیار کم‌تر حاشیه‌سازی می‌کند. حتی آخرین پست صفحه اینستاگرام‌ او نیز مربوط به ۱۴ تیر ماه سال گذشته نسبت گردش دارایی چیست؟ است و توئیتر وی هم تقریباً از همان زمان به روز نشده است. در حالی که تا پیش از این تاریخ تقریباً روال فعالیت‌ ایشان در اینستاگرام و توئیتر روزانه و هدفمند بود. آیا این موضوع و عدم فعالیت‌شان دلیل خاصی دارد؟


اینستاگرام و توئیتر فارسی آقای احمدی نژاد دست تیمی بود که ازایشان جدا شدند، بنابراین فکر می‌کنم او دیگر به اکانت هایش دسترسی ندارد. البته به نظرم به توئیتر انگلیسی‌اش دسترسی دارند. به هر حال اگر گروه‌هایی را که باایشان در تلگرام و واتس آپ مرتبط هستند، دنبال کنید، یک تیمی سال گذشته در حوزه رسانه‌ای با او کار می‌کردند که حالا بنا به اختلافاتی که در بحث ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری پیش آمد، ازایشان جدا شدند. به همین

دلیل فکر می‌کنم دسترسی آن‌ها به گونه‌ای بود که دیگر امکان دسترسی به آقای احمدی نژاد ندادند و اینستاگرام و توئیتر فارسی‌ ایشان هم از همان تاریخی که اشاره کردید دیگر به روز نشده است.


با روحیه‌ای که از او سراغ داریم به نظر نمی‌آید که عدم فعالیتش در اینستاگرام تنها به دلیل عدم دسترسی به اکانتش باشد. نظر شما چیست؟
البته من دلیل فنی‌اش را عرض کردم. بالاخره آقای احمدی نژاد اگر بخواهد محتوایی را تولید و توزیع کند و موضع‌گیری داشته باشد، مسیرهای زیادی برای دسترسی از جمله کانال تلگرامی دولت بهار دارد، بالاخره با برخی از رسانه ها ایشان مرتبط هستند و می‌توانند مسائل‌شان را مطرح کنند. الان ‌ایشان پلنی(برنامه) ندارد. ‌ایشان به نوعی در کلان پروژه‌هایی که دارند، همراهی‌هایی با دولت آقای رئیسی دارند. به هر حال بخش مهمی از بدنه دولت آقای

رئیسی، نیروهایی هستند که در دولت آقای احمدی نژاد چه در سطح مدیر ارشد و چه در سطح مدیر میانی فعالیت می کردند. شما رزومه تک تک مدیران آقای رئیسی را ببینید اغلب در دولت نهم و دهم وزیر یا معاون وزیر و مدیر بودند؛ مثل آقای محرابیان، آقای غضنفری، آقای فاطمی‌امین، آقای رستم قاسمی یا آقای اوجی؛ این‌ها در سطوح مختلف دولت‌های آقای احمدی نژاد مسئولیت داشتند. همین آقای زاهدی وفا را که می‌خواهند برای وزارت رفاه

معرفی کنند سابقه معاونت وزارت اقتصاد و دارایی در دولت احمدی نژاد دارد؛ می‌خواهم بگویم شاید حدود ۸۰ درصد از بدنه دولت آقای رئیسی، کسانی هستند که سابقه اجرایی‌شان در دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته است.

 احمدی نژاد می خواهد یلتسین ایران شود / سکوت سیاسی اخیر او برای حذف نشدن از مجمع تشخیص است

بیشتر بخوانید:

احمدی نژاد، مهره سوخته یا مصونیت آهنین؟

روزنامه شرق: رئیسی ادامه احمدی نژاد است و در همان باتلاق فرو خواهد رفت

ناگفته های صالحی از آغاز مذاکرات محرمانه با آمریکا / احمدی‌نژاد راه مرا نبست

 • رسول منتجب‌نیا: احمدی‌نژاد تبدیل به اپوزوسیون شده؛ چرا با او برخورد نمی‌کنید؟

پاسخ عجیب و تند رسانه احمدی نژاد به انتقاد منتجب نیا از او

نکته‌ای که در این بحث وجود دارد این که مواضع آقای احمدی نژاد در چند سال گذشته با دوران ریاست جمهوری‌ ایشان بسیار متفاوت بود. همین هم باعث شد بسیاری از افرادی که در دولت‌های نهم و دهم، به او نزدیک بودند نسبت به او موضع گرفتند و حتی منتقدش هستند؟

انتقادها را باید بیشتر در سطح اظهار نظر سیاسی ببینید. من وقتی به لحاظ راهبردی به موضوع نظر می کنم، منظورم المان‌هایی است که موتور محرکه یک جریان سیاسی یا یک شخصیت سیاسی است. آقای احمدی نژاد به لحاظ راهبردی چه تفاوتی با آقای سعید جلیلی دارد؟ ممکن است حالا در چند موضوع اختلاف نظر سیاسی داشته باشند مگر آقای خاتمی و مهندس موسوی این اختلافات را ندارند؟ نحوه سیاست ورزی آقای خاتمی را ببینید با نحوه

سیاست ورزی آقای مهندس موسوی؛ اما در راهبردها با یکدیگر همسو هستند نسبت گردش دارایی چیست؟ یعنی آن تعاریفی که از سیاست ورزی دارند ممکن است در تاکتیک، روش و منش متفاوت باشد. من اعتقاد دارم که آقای احمدی نژاد از جریان اصلی دولت آقای رئیسی اصلاً فاصله ندارد اما شاید ‌علاقه‌مند بوده آقای نیکزاد وزیر مسکن شود یا اگر ایشان بود آقای رستم قاسمی را در وزارت مسکن به کار نمی‌گر فت در وزارت نفت از او استفاده می‌کرد. یا حتی در موضوع نسبت‌هایی که بدنه دولت آقای رئیسی با نهادهای اصلی نظام دارند، باید این را بر اساس آنچه که آقای احمدی نژاد خودش در دولت بود ببینیم. ایشان زمانی که در دولت بود، می‌رفت و دست مقام معظم رهبری را می‌بوسید و می‌گفت ما آمده‌ایم که سپر ولایت باشیم. منظورم این است که مواضع در قدرتشان کاملاً مشابه همین مواضع در قدرت آقای رئیسی است.


یعنی به نظر شما دولت سیزدهم، دولت مطلوب محمود احمدی نژاد است؟
به نظر من دولت سیزدهم، دولت سوم آقای احمدی نژاد است ولی بسیار ناکارآمدتر. یعنی اگرایشان هم می‌خواستند دولت تشکیل دهند تقریباً استخوان‌بندی دولت‌ایشان همین بود با این تفاوت که آقای احمدی نژاد از بخشداری در ماکو تا شهرداری و استانداری و بعد هم ریاست جمهوری، تجربه کار اجرایی دارد و در حوزه اجرایی آقای احمدی نژاد پخته‌تر از آقای رئیسی است. من یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکارآمدی دولت آقای رئیسی را ناآشنایی‌ ایشان

با مسائل اجرایی می‌دانم. ‌ایشان یک جمع‌کننده نیستند. آقای احمدی نژاد جمع‌کننده بود فارغ از همه اختلافات سیاسی که می‌توان باایشان داشته یا نداشته باشید.


پس از نظر شما علت سکوت آقای احمدی نژاد در حال حاضر چه می تواند باشد؟


ببینید حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آقای احمدی نژاد، بسیار اهمیت دارد. چرا؟ چون یک نهاد رسمی حاکمیتی است و حضور در این مجمع چندین امکان برای‌ایشان ایجاد می‌کند. اولین امکان دسترسی‌های خبری و اطلاعاتی از درون حاکمیت است. یعنی شما وقتی وارد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شوی به هر حال به عنوان عضو مجمع انبوهی از گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی درمورد وضعیت کشور را در اختیارخواهید داشت.

در جلسات تخصصی کمیسیون‌ها با مدیران کشور، وزرا، رئیس جمهوری و معاونینش نشست و برخاست می‌کنید و از وضعیت اداره کشور و سیاست‌های دولت مطلع می‌شوید. پس بنابراین آقای احمدی نژاد برای این که بتواند خودش را به روز نگه دارد که در کشور چه می‌گذرد، برایش بسیار مهم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته باشد.


نکته دوم که برای‌ایشان اهمیت دارد در واقع این است که شما وقتی به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب مقام معظم رهبری است، فعالیت می‌کنید، حاشیه امن برای شما ایجاد می‌شود. در این فضا، فرصت‌هایی در اختیارتان قرار داده می‌شود. می‌توانید از این عنوان برای خیلی از سخنرانی‌ها و برنامه‌هایتان استفاده کنید و به آن‌ها مشروعیت بدهید. الان فرض کنید هیات امنای یک مسجد می‌خواهد آقای احمدی نژاد را دعوت

کند؛ با چه عنوانی دعوت می‌کنند؟ می‌گویند ما عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را که منصوب رهبری است دعوت می‌کنیم. این می‌تواند برای‌ آقای احمدی نژاد فرصت ساز باشد.
یک نکته سومی هم وجود دارد، چون آقای احمدی نژاد معتقد است فروپاشی جمهوری اسلامی نزدیک است، در سخنرانی‌های متعدد به خصوص سال گذشته در بخشی که انتخابات را تحریم کردند این را دیدید . ایشان یکی از

نقش‌هایی که برای آینده خودشان متصور هستند نقش «یلتسین» است. یعنی آن چیزی که در ذهنشان است تحت عنوان فروپاشی جمهوری اسلامی، بتواند در آن لحظه تاریخی در نقش یلتسین ظاهر شود و کل قدرت را به صورت یکجا تصاحب کند. برای اینکه یلتسین باشد باید یک پایی در حاکمیت هم داشته باشد. چون یلتسین در سال ۱۹۹۱ عضو حزب کمونیست شوروی و رئیس حزب کمونیست روسیه بود. بنابراین برای آقای احمدی نژاد که می‌خواهد از

خودش تصویر یلتسین ارائه بدهد باید رابطه نقطه چینی با حاکمیت داشته باشد.


در واقع‌ایشان در شرایط فعلی نسبت گردش دارایی چیست؟ دارند محافظه کارانه رفتار می‌کنند تا مشروعیت خودشان را از دست ندهند. درست است؟
ایشان تجربه آقای خاتمی و بازرگان را دارد. می‌داند که این‌ها هرچند پایی در حاکمیت ندارند ولی دارای نفوذ اجتماعی هستند. ولی آقای احمدی نژاد بدنه اجتماعی فعالی مثل آقای خاتمی یا مرحوم بازرگان ندارد. ‌ایشان در فراخوان‌های متعددی که در ایام مختلف دادند نهایتاً در تهران یک جمعیت ۲۰۰، ۳۰۰ نفری برایشان جمع شدند. ‌ایشان شبکه اجتماعی فعال بزرگی ندارد. در حالی که همین الان اگر آقای خاتمی برای موضوعی امکان فراخوان

داشته باشند، من فکر می‌کنم بین ۵تا ۱۰هزار نفر از افراد علاقه مند به‌ایشان جمع می‌شوند. آقای احمدی نژاد چون این شبکه را ندارد برای همین به طور مضاعف احساس می‌کند که باید به هر قیمتی که شده درون حاکمیت بماند و این آخرین صندلی را که صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است حفظ کند؛ حتی به این بهانه که مدتی مواضع‌اش را هم تعدیل کند. بله، ‌ایشان حدود ۲ تا ۳ ماه است که یا صحبت نکردند یا به نوعی صحبت کردند که

داربست‌های حاکمیت را نشکند. این رویکرد دقیقاً برای حفظ صندلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. یعنی‌ایشان دارد محافظه کاری می‌کند که از مجمع حذف نشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.