سرمایه ثبتی چیست؟


ثبت شرکت

ابتدا اجازه دهید موضوع را با تعریف شرکت آغاز کنیم. درحقیقت شرکت را میتوان اجماع دو یا چند شخص دانست که جهت دستیابی به اهداف خاصی درکنار یکدیگر جمع شده اند. حال این اشخاص ممکن است اشخاص حقیقی سرمایه ثبتی چیست؟ و یا حقوقی باشند.
در ماده ۵۷۱ قانون مدنی شرکت اینگونه تعریف شده است: “اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء واحد بنحو اشاعه”
درواقع میتوان گفت ثبت شرکت این شراکت را قانونی و رسمی میکند. و فعالیت های اشخاص را درچارچوب قانون قرار می دهد و به آن اعتبار می بخشد.

چرا به ثبت شرکت نیاز داریم ؟

هر نوع کسب و کار و شغلی نیازمند یک سری پارامترهای مدیریتی و کیفیت محصول یا خدمات می باشد که این پارامترهای مدیریت و کیفیت محصول در چارچوب یک نظام هماهنگ قابل اجرا می باشد . این نظام هماهنگ همان ثبت شرکت می باشد که کارآفرینان و صاحبان مشاغل با ثبت شرکت خود می توانند یک نظام مدیریتی با توجه به سیاستهای اقتصادی و فروش جهت پیشبرد سودآوری شرکت تعیین و با توجه به آن سیاست های کلی شرکت را در مسیر موفقیت انتخاب نمایند . همچنین با ثبت شرکت ارتباط بین شرکاء و سرمایه گذاران در جهت تعیین میزان سود و زیان و اداره امور به راحتی مشخص می گردد و به صورت قانونی قابل پیگیری و اجرا است .

انواع شرکت‌های ثبتی کدامند؟

برای ثبت شرکت، چه تجاری و چه غیرتجاری، لازم است ابتدا نوع و موضوع آن را مشخص کنید. با این کار هدف از ایجاد شرکت خود را به وضوح بیان می‌کنید. شرکت‌های ثبتی در ایران به ۷ دسته تقسیم میشوند:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود چگونه است ؟

این نوع از شرکت‌های ثبتی مناسب افرادیست که سرمایه‌ی چندانی ندارند و سرمایه‌ی آن‌ها تبدیل به سهام نمیشود و شرکا تنها به میزان سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته‌اند در برابر ضرر و زیان‌های وارده بر شرکت متعهد هستند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود:

 • دو برگ تقاضانامه‌ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی موسسان و هیاًت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 • اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

ثبت شرکت سهامی خاص چگونه است ؟

در شرکت‌های سهامی عام نیز سرمایه به سهام تقسیم میشود اما تفاوت آن با شرکت‌های گروه یک در این است که در این نوع شرکت‌ها قسمتی از سرمایه‌ی شرکت از راه فروش به دست می‌آید.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام:

 • دو نسخه اساسنامه ی شرکت
 • دو نسخه اظهارنامه
 • دو نسخه صورت جلسه‌ی مجمع عمومی موسسان
 • دو نسخه صورت جلسه ی هیات مدیره
 • اگهی دعوت مجمع موسسان در روزنامه‌
 • فتوکپی شناسنامه‌ی مدیران شرکت (در مورد اشخاص حقوقی ارائه‌ی برگه نمایندگی الزامیست)
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه‌ی شرکت
 • ارائه‌ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

ثبت شرکت نسبی چگونه است سرمایه ثبتی چیست؟ ؟

شرکت نسبی نیز جزو شرکت‌های خصوصی ست که برای انجام امور بازرگانی توسط دو یا چند نفر ایجاد میشود و هریک از شرکا باتوجه به سرمایه‌ای که در شرکت قرار داده، مسئولیتی را عهده دار میشود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی

  • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
  • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (در صورت وجود)

  نکات:
  شرکت‌نامه باید برابر با قانون تنظیم شده باشد

  تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد

  سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد

  منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم میشود مگر اینکه به موجب شرکت‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد

  مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است

  ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف چگونه است ؟

  در یک شرکت تعاونی حداقل ۷ شریک باید وجود داشته باشد. برای سرمایه‌ی اولیه محدودیتی وجود ندارد اما بالغ بر ۵۰ درصد از سرمایه‌ی آن باید توسط اعضا در اختیار شرکت قرار گیرد.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌های تعاونی:

  • صورت‌جلسه‌ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره‌ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت (۴ نسخه)
  • اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی (۴ نسخه)
  • دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی (۴ نسخه)
  • درخواست کتبی ثبت (۴ نسخه)
  • طرح پیشنهادی و ارائه‌ی مجوز وزارت تعاون (۴ نسخه)
  • رسید سرمایه طبق اساسنامه (۴ نسخه)
  • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی (۴ نسخه)
  • موافقت نامه‌ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (۴ نسخه)
  • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (۴ نسخه)
  • فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است (۴ نسخه)
  • نسخه‌ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است (۴ نسخه)
  • تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که از جانب اداره تعاون نوشته شده است (۴ نسخه)

  ثبت شرکت مختلط سهامی چگونه است ؟

  در شرکت‌های سهامی خاص تمام سرمایه را موسسان شرکت تامین می‌کنند. در این نوع شرکت‌ها هر سرمایه گذار باتوجه به مبلغی که در شرکت قرار داده، سهام دریافت می‌کند. شرکت‌های سهامی غالبا از نوع تجاری می‌باشند

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

  • دو برگ اظهارنامه شرکت
  • دو جلد اساسنامه شرکت
  • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی تاسیس کننده‌ها
  • دو نسخه صورت جلسه هیات مدیره با امضای مدیران انتخاب شده
  • کپی شناسنامه برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسان
  • کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی همه اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسان
  • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا افتتاح شده است
  • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
  • ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
  • گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری همه‌ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
  • ارائه‌ی اقرارنامه‌ی همه‌ی اعضای هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست
  • امضای وکالت‌نامه
  • ارائه‌ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد
  • در صورتی که اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاًسیس، روزنامه‌ی رسمی، کپی روزنامه‌ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده‌ی نماینده‌ی شخص حقوقی
  • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه‌ی رسمی آن، در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه‌ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که نشان دهنده‌ی آخرین وضعیت شرکت و ترجمه‌ی رسمی آن است. همینطور اصل و ترجمه‌ی وکالت نامه را باید به همراه داشته باشید
  • ارائه‌ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذی ربط در صورت نیاز

  ثبت شرکت مختلط غیر سهامی چگونه است ؟

  شرکت‌های مختلط شرکت‌های خصوصی هستند که خود به دو زیرمجموعه‌ی سهامی و غیر سهامی سرمایه ثبتی چیست؟ سرمایه ثبتی چیست؟ تقسیم میشوند. شرکت‌های مختلط سهامی را تعدادی شریک سهامی و تعدادی شریک ضامن تشکیل می‌دهند و شرکت‌های مختلط غیرسهامی را عده‌ای شریک با مسئولیت محدود و عده‌ای شریک ضامن ایجاد می‌کنند.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌های مختلط:

  • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
  • یک نسخه مصدق از اساسنامه
  • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
  • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
  • سوابق مصدق از مصوبه مجموع عمومی
  • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ی غیر نقدی با تعیین قیمت‌های مجزا از مبالغ غیرنقدی

  ثبت شرکت تضامنی چگونه است ؟

  شرکت‌های تضامنی در واقع همان شرکت‌های خصوصی هستند که توسط دو یا چند نفر دایر میشود. در این نوع شرکت‌ها زمانی که شرکت مقروض باشد و سرمایه‌ی شرکت برای پرداخت این قرض کافی نباشد، هر یک از شرکا به تنهایی موظف به پرداخت آن هستند.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  هدف از ارائه این مقاله آشنایی شما با تعریف شرکت، مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود و همچنین نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در سامانه اداره ثبت شرکتها به صورت تصویری می باشد.

  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود لازم است بدانیم که این شرکت چه تعریفی دارد. چه مدارکی و مستنداتی برای ثبت آن لازم است؟ مراحل ثبت در سامانه ثبت شرکتها چگونه است؟ اگر این مقاله را تا انتها مطالعه کنید می توانید پاسخ خیلی از سوالات خود را پیدا کنید.

  همچنین در انتهای مقاله سعی کردیم تا با یک آموزش تصویری مراحل ثبت شرکت با مسئولیت حدود را با جزییات کامل نشان دهیم.

  اگر در مرحله ای به مشکل برخوردید و با دیدن فایل تصویری راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نتوانستید کار ثبتی خود را به اتمام برسانید کافیست گوشی خود را برداشته و با گرفتن شماره های تماس 45518-021 و 09120253390 با مشاوران ما تماس بگیرید.

  برای فعالیت، شرکت با مسئولیت محدود حداقل از دو نفر تشکیل می شود و هر یک از شرکا تنها در قبال تعهدات و بدهی های شرکت به اندازه سرمایه خود مسئول هستند. همچنین هیچ حداقل سرمایه ای برای شرکت مسئولیت محدود در نظر گرفته نشده است.

  تفاوت شرکت مسئولیت محدود با سایر شرکت ها:

  براساس آمارهای رسمی، به جرات می توان گفت آمار بیشترین تعداد شرکتهای ثبت شده در ایران متعلق به شرکت با مسئولیت محدود است.

  یکی از دلایل مهم افزایش تعداد ثبت این نوع شرکت می توان به تعداد شرکای مورد نیاز برای ثبت شرکت و میزان سرمایه ثبتی اشاره کرد.

  به این صورت که وقتی تصمیم دارید یک شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنید و سرمایه آن را تعیین کنید ، دیگر نیازی به واریز مبلغ به حساب بانک نیست. بلکه شما تنها با پرداخت هزینه حق الثبت به اداره ثبت شرکتها بدون انجام هیچ گونه واریزی شرکت خود را ثبت می کنید.

  در واقع شرکا می توانند وانمود کنند که سرمایه شرکت آنها به عنوان مثال یک میلیارد تومان است در حالی که هیچ واریزی صورت نگرفته است .

  یکی دیگر از تفاوت های مهم بین این شرکت با سایر شرکتها، به ویژه شرکت سهامی خاص، وضعیت مدیران شرکت است.

  بیشتر بخوانید :

  زیرا وقتی تصمیم به ثبت این نوع شرکت گرفتید می توانید مدیران شرکت، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره را از ابتدا برای مدت زمانی نامشخص به این سمت انتخاب کنید

  و هر زمان که بخواهید با تشکیل مجامع عمومی سمت ها را تغییر دهید. همین موضوع از امتیازات قابل توجه و از اختلافات اساسی ثبت شرکت با مسئولیت محدود نسبت به ثبت شرکت سهامی خاص است.

  بانک ملی ایران، رتبه نخست سرمایه ثبتی را بین بانک های کشور کسب کرد

  بانک ملی ایران به تازگی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای اجرای ماده 14 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» افزایش سرمایه داده است؛ اما این اقدام چه اثری بر فعالیت های بانک دارد؟ به طور کلی افزایش سرمایه به چه دلیل انجام می شود؟ نتایج آن چیست و چه کارکردی در نظام بانکی دارد؟

  به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران در این باره با ناصر شاهباز، عضو هیات مدیره بانک به گفت و گو نشسته است.

  بانک ملی ایران به چه دلیل افزایش سرمایه داده است؟

  تصمیم­ گیری صحیح، همواره نیازمند اطلاعات مفید و متناسب است. طبق چارچوب نظری حسابداری، اطلاعات مالی زمانی مفیدند که منطبق بر واقعیت و قابل اتکا باشند و این مهم جز از طریق افشای کامل و صادقانه اطلاعات امکان­ پذیر نخواهد بود.

  از این رو با توجه به تورم موجود در جامعه و به ویژه تغییرات قیمتی در بخش زمین و ساختمان طی سال های اخیر، ثبت و افشای ارزش جاری و روز دارایی های بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  از طرفی سرمایه مناسب و کافی، یکی از شاخص های مهم ارزیابی تلقی شده و منبع اعتماد عمومی به بانک است. به علاوه اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه، علاوه بر تقویت توان مالی بانک برای مشارکت در اجرای طرح ­های ملی و به در حرکت در آوردن چرخه تولید کشور و اشتغال­زایی در قالب اعطای تسهیلات، موجب بهبود نسبت­ های نظارتی از جمله کفایت سرمایه (درصورت مثبت بودن سرمایه لایه یک)، حد مجاز وضعیت باز ارزی، حقوق صاحبان سهام و نیز واقعی تر شدن نسبت­ های مالی می شود.

  جزئیات افزایش سرمایه بانک چیست؟

  بانک ملی ایران طی سال 1399 با هدف اصلاح ساختار مالی و شفافیت اطلاعاتی و به منظور بهره مندی از مزایای مالیاتی مقرر در مفاد ماده 14 "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 مجلس شورای اسلامی" اقدامات مربوط به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی کسب و پیشه را در دستور کار خود قرارداد که در نهایت این افزایش سرمایه را به مبلغ 724,358 میلیارد ریال معادل 365 درصد در دی ماه سال جاری به ثبت رساند.

  افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها چه تاثیری در عملکرد بانک خواهد داشت؟

  اگرچه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دلیل عدم ورود منابع نقدی، تأثیر مستقیمی بر سودآوری بانک نخواهد داشت، اما اهمیت این مساله از چند جهت قابل بحث و بررسی است.

  از یک سو، افزایش ارزش موسسه و به تبع آن کاهش ریسک سپرده ­گذاران از طریق بهبود نسبت­ های نظارتی و نسبت­ های الزام آور که در نهایت منجر به افزایش توان تسهیلات دهی و افزایش سودآوری بانک خواهد شد.

  این اقدام همچنین موجب بهره مندی از معافیت های مالیاتی ناشی از این نوع از افزایش سرمایه است. مطابق تبصره یک ماده 149 اصلاحی مصوب 31 تیر 94 قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

  به علاوه از آنجا که عمده مبلغ افزایش سرمایه بانک از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین به عنوان یک دارایی استهلاک ناپذیر صورت گرفته است؛ لذا بار مالی از بابت استهلاک طی سال های آتی نخواهیم داشت.

  آیا با افزایش سرمایه اخیر، سرمایه بانک به حد مطلوب رسیده است؟

  افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی­ ها به لحاظ رعایت مفاد قانون تجارت مرتبط با سرمایه، نسبت های مقرراتی پولی و بانکی بسیار موثر است، لیکن چنانچه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی اذعان دارند؛ بهترین روش افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران است؛ چرا که با ورود منابع جدید ضمن افزایش توان مالی بانک و بهبود نسبت های الزام آور بانک مرکزی با اعطای تسهیلات بیشتر، سودآوری بانک متاثر می شود.

  افزایش سرمایه بانک چه تغییری در جایگاه آن بانک، میان بانک های داخلی ایجاد می کند؟

  ارتقای سرمایه ثبتی بانک ملی ایران از 198,566 میلیارد ریال به 922,924 میلیارد ریال در سال جاری موجب شده که این بانک در مقایسه با سایر بانک های رقیب مانند تجارت، ملت، صادرات و. رتبه اول سرمایه ثبتی را در بین کلیه بانک­ های کشور کسب کند.

  شرکت کارگزاری سهم آشنا

  شرکت کارگزاری سهم آشنا با بیش از ۲۶ سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه، سرمایه ثبتی ۲۲۰ میلیارد ریال و اخذ رتبه “الف” در بورس اوراق بهادار و بورس کالای ایران، همواره در طول مدت فعالیت خود از جمله کارگزاران پیشرو بوده است. از این رو سهم آشنا از بدو تاسیس با قرار دادن ماموریت سازمانی “توسعه پایدار با لحاظ ارتقا کیفیت خدمات” اهداف خود را بر مبنای بهبود مستمر کیفی و ارائه خدمات متنوع قرار داده تا بدینوسیله بتواند پاسخگوی اطمینان مشتریان خود باشد.

  لازم به ذکر است که این کارگزاری با توجه به این رویکرد و دیدگاه توسعه‌ای خود موفق گردیده تمامی مجوز‌های لازم برای ارائه خدمات را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نماید و در حال حاضر کلیه مجوز‌های فعالیت را در اختیار دارد و در حوزه‌های گسترده آن به فعالیت می‌پردازد.

  سهم آشنا در ایران

  در بدو راه اندازی این بازار کارگزاری سهم آشنا با دیدگاه و رویکرد توسعه ای خود اقدامات لازم را برای حضور در این بازار شروع کرده و توانست در روز ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۹۳ به عنوان اولین نهاد مالی اولین عرضه در بازار دارایی های فکری در بازار سوم فرابورس ایران را انجام دهد.

  تشکیل بازار دارایی فکری به‌عنوان یکی از بازارهای نوین مالی به منظور تنوع بخشی به ابزارهای مالی جدید و ضرورت نوآوری در این ابزارها و خدمات به‌ عنوان اهداف استراتژیک در بازار سرمایه از سال ۱۳۹۱ شکل گرفت و در اواخر سال ۱۳۹۲ با تدوین مقررات بازار دارایی های فکری رسماً فعالیت خود را در بازار سوم فرابورس آغاز کرد.

  کارگزاری سهم آشنا

  کارگزاری سهم آشنا

  کارگزاری سهم آشنا

  کارگزاری سهم آشنا

  کارگزاری سهم آشنا

  کارگزاری سهم آشنا

  خدمات شرکت کارگزاری سهم آشنا

  معاملات آنلاین

  شرکت کارگزاری سهم آشنا بعنوان یکی از کارگزاران پیشرو در ارائه خدمات مربوط به معاملات برخط (آنلاین) محسوب می شود،از این رو به عنوان یکی از اولین کارگزاران با استفاده از جدیدترین فناوری های روز، محیطی امن جهت انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و فرابورس را برای مشتریان گرانقدر خود فراهم نموده است.

  علاوه بر معاملات آنلاین اوراق بهادار توسط سامانه‌های آنلاین، مشتریان کارگزاری سهم آشنا می توانند معاملات آتی سکه را به صورت بر خط انجام دهند و از خدمات آن استفاده کنند.

  ثبت نام و
  ایجاد کد سهام داری

  مرحله اول: ثبت نام

  مرحله دوم: احراز هویت

  مرحله سوم: دریافت کد سهام داری

  مرحله چهارم: دریافت کاربری معاملات آنلاین

  مرحله پنجم: خرید و فروش

  خدمت خرید و فروش اوراق بهادار و سهام شرکت های حاضر در بورس تهران و اوراق مشارکت، صکوک، پذیره نویسی های عمومی، اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس ایران به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های کارگزاران، است و شرکت کارگزاری سهم آشنا متعهد می شود این خدمات را در بهترین شکل ممکن به شما مشتری گرامی ارائه دهد.

  برخی از تعهدات ما که منافع مشتری را تضمین می کند؛ سرعت انجام دستورات، حضور همیشگی برای پاسخگویی و مشاوره رایگان هنگام اجرای دستورات خرید و فروش و تعهد نا گفته خرید و فروش به بهترین قیمت ممکن است.

  جهت انجام معاملات، داشتن کد سهامداری ضروری است. هر سرمایه‌گذار در سیستم معاملات به واسطه این کد شناسایی می‌گردد. در صورتی که سرمایه‌گذار قبلاً این کد را دریافت ننموده باشد،

  با ارائه مدارک شناسایی (اصل کارت ملی و شناسنامه) و تکمیل فرم مشخصات مشتریان و ارائه یک شماره حساب در بانکهای ملت، ملی، سامان ویا اقتصادنوین، نسبت به ایجاد کد سهامداری اقدام می‌نماید و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت بعد، کد سهامداری برای شخص صادر می‌گردد. چنانچه شخص قبلاً کد سهامداری داشته ولی غیر فعال باشد، با مراجعه به کارگزاری و ارائه مدارک شناسایی می تواند نسبت به فعالسازی کد سهامداری خود اقدام نماید.

  ثبت ماهان

  ثبت شرکت

  ثبت شرکت ، نیازی است که برای یک کسب و کار از نان شب واجب تر هست. به دلیل وسعت قوانین حاکم بر انواع ثبت شرکت مانند ثبت شرکت مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی خاص و و …. ، انتخاب نوع شرکت درست برای عموم مردم کمی سخت می باشد. چون ممکن است به دلیل اشتباه در تعبیر قوانین و یا در نظر گرفتن امتیاز و عیب ها ، منجر به ایجاد مشکلاتی در ادامه کسب و کار شود. با ثبت ماهان شما خیالی آسوده برای ثبت شرکت خود داشته باشید به دلیل اینکه کارشناسان و وکلای حرفه ای روند ثبتی شرکت شما را پیش میبرند.

  ثبت برند

  ثبت برند

  ثبت برند ، اسم يا طراحی نام يا نامی كه مشتريانمان ما را به آن می شناسند به زبان لاتين برند يا به زبان فارسي علامت تجاری مي گويند.از سال ١٣٣٠ كمپانی های معروف در ايران پس از مطرح و محبوب شدن ، نام تجاری خود را چه به صورت شخصی و چه شركتی در اداره ی مالكيت معنوی به ثبت رسانيدند تا در بزينس خود از نام خود حفاظت كرده و راهی براي جلوگيری از سؤ استفاده از اسمشان توسط رقبا را فراهم كرده. امروزه با توجه به اطلاع رسانی ها انتخاب هر شخص و شركت برای شروع بیزینس و فعالیت خود در ابتدا اقدام به انتخاب و ثبت برند خود می کنند تا در حرفه ای فعالیت دارند از نظر لوگو سرمایه ثبتی چیست؟ و نام تجاری متمایز از سایر رقبا باشند.

  اخذ رتبه

  رتبه بندی

  رتبه بندی یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است.به عبارتی دیگر ، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت (بر اساس نفرات و سوابق آن ها ، تجربه ی کاری و توان مالی) است که طبق ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد.

  رتبه بندی در واقع نوعی معیار تشخیص اندازه گیری و مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و صلاحیت کار شرکتها است

  ثبت برند برای جلوگيری از سؤ استفاده از نام شما توسط رقبا

  ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ثبت شرکت مسئولیت محدود به چه صورت انجام می شود ؟ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۹۴ ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت

  وجود عبارت با مسئولیت محدود و عدم ذکر نام شرکا بعد از ثبت شرکت در اسم شرکت الزامی است. اگر اسم یک یا تعدادی از شرکا در اسم شرکت قید شود؛ صاحب اسم مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی، در قبال تمام دیون و تعهدات شرکت مسئول خواهد بود. در این نوع شرکت­ها، سهم هر شریک طبق برگه سهام تعیین نمی­شود؛ بنابراین قانونگذار ملزم کرده که در شرکتنامه، سهم مشارکت غیرنقدی هریک از شرکا ذکر شود. عدم قید این نکته در شرکتنامه منجر به بطلان آن می­شود.

  ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ثبت شرکت مسئولیت محدود

  ثبت شرکت مسئولیت محدود به چه صورت انجام می شود ؟ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م۹۴ ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت

  وجود عبارت با مسئولیت محدود و عدم ذکر نام شرکا بعد از ثبت شرکت در اسم شرکت الزامی است. اگر اسم یک یا تعدادی از شرکا در اسم شرکت قید شود؛ صاحب اسم مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی، در قبال تمام دیون و تعهدات شرکت مسئول خواهد بود. در این نوع شرکت­ها، سهم هر شریک طبق برگه سهام تعیین نمی­شود؛ بنابراین قانونگذار ملزم کرده که در شرکتنامه، سهم مشارکت غیرنقدی هریک از شرکا ذکر شود. عدم قید این نکته در شرکتنامه منجر به بطلان آن می­شود.

  ثبت موسسه

  ثبت موسسه غیر تجاری

  ثبت موسسه غیرتجاری ، موسسه غیر تجاری “مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه وامثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.”

  بنابراین ارائه خدامات علمی و آموزشی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در قالب شخصیت حقوقی متصور بوده و از این جهت موسسه غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند

  ثبت شرکت سهامی خاص

  ثبت شرکت سهامی خاص ، به شرکتی گفته می شود که در آن هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد پس چنین شرکتی به صورت شرکت سهامی خاص ثبت می شود. در این نوع شرکت ها سرمایه به سهام تبدیل می شود و هر شخص به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد.
  تعداد افراد تشکیل دهنده ی یک شرکت سهامی خاص حداقل ۳ سهامدار و ۲ بازرس می باشند
  در نام گذاری این گونه شرکت ها این است که حتما باید قبل یا بعد از اسم شرکت عنوان سهامی خاص ذکر شود.
  در شرکت های سهامی خاص ،سهامداران و بازرسان به هیچ عنوان نباید نسبت فامیلی داشته باشند.
  یکی از قوانینی که در همه ی شرکت های سهامی خاص رعایت می شود این است که باید ۳۵% از میزان سرمایه شرکت در یکی از بانکهای کشور در حسابی که به نام شرکت است بلوکه شود که این وجه پس از ثبت قابل برداشت می باشد.
  حداقل سرمایه ای که برای یک شرکت سهامی خاص لازم است مبلغ صد هزار تومان می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.