تعدیل مثبت یا منفی سود


اثر پیش بینی سود مدیران بر هزینه سرمایه

هدف پژوهش تعیین رابطه پیش بینی سود مدیران و هزینه سرمایه می باشد . پیش بینی سود توسط مدیران نماینده افشا و محرک کاهش هزینه سرمایه است . هزینه سرمایه و کاهش ان بمیزان کمتر از بازده سرمایه گذاری ها ، موجب افزایش فرصتهای سوداور سرمایه گذاری برای شرکت ها می گردد .در این پژوهش به بررسی اثر پیش بینی eps بر هزینه سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . و داده های 90 شرکت برای دوره پنج ساله از سال 1384 تا تعدیل مثبت یا منفی سود 1388 استخراج گردیده است . بر این اساس داده ها را به دو دسته ارائه اخبار خوب و ارائه اخبار بد تقسیم و بر اساس فرض اماری : " اخبار بد در مقایسه با ارائه اخبار خوب پیش بینی سود ، اثر بیشتری بر هزینه سرمایه دارد " مورد ازمون اماری قرار گرفته است . بر این اساس نتایج حاکی از افزایش هزینه سرمایه به ازای ارائه اخبار بد و بی تفاوتی سرمایه گذاران و عدم تغییر هزینه سرمایه به ازای ارائه اخبار خوب است . همچنین در برازش مدل های رگرسیونی دریافتیم که اطلاعات واقعی در مقایسه با اطلاعات پیش بینی از قابلیت اتکا و دقت بالاتری برخوردار است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش‏بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تأثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش‏بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی، متقارن یا نا.

بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء

هدف این پژوهش، بررسی اثر ارزشی اخبار خوب و اخبار بد پیش‌بینی سود مدیریت با تأکید بر اختلال‌ در پیش‌بینی سود مدیریت است. در این راستا، به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از داده های 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال‌های1390 الی 1396 استفاده شده است، نتایج حاصله با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته حاکی از این است که، اخبار بد پیش‌بینی سود مدیریت نسبت به اخبار خوب پ.

بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

در این مقاله رفتار مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پیش بینی سودسالیانه مورد مطالعه قرار می گیرد. مطابق مقررات پیش بینی سود سالیانه برای شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار الزامی است ولی جرائم و محدودیتی برای انحراف ارقام پیش بینی شده از سودواقعی، صریحاً مطرح نشده است. در این پژوهش سو گیری مدیران در پیش بینی سود سالیانه و اثرچهار متغیر، عملکرد گذشته شرکت، رویکرد مد.

بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده

از جمله معیار هایی که برای ارزیابی شرکت ها مورد توجه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می باشد، هزینه سرمایه و نرخ رشد شرکت هاست. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ ماهیت و روش توصیفی می باشد. در این پژوهش نمونه گیری با تعدیل مثبت یا منفی سود استفاده از روش حذف سیستماتیک بوده، که 79 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوا.

بررسی تأثیر اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیرگذاری اخبار پیش بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها بوده و به دنبال پاسخ گویی به این سوال می باشد که آیا اخبار تعدیل مثبت یا تعدیل منفی پیش‏بینی سود اثر با اهمیتی بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها دارد یا خیر؟ در این راستا تلاش گردیده تا علاوه بر تأثیر جداگانه هر یک از اخبار تعدیل مثبت و تعدیل منفی پیش‏بینی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی، متقارن یا نا.

ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه گذاران در پیش بینی سود

فرایند ارزش‏گذاری سهام نیازمند اطلاعات گوناگون در رابطه با میزان سودآوری شرکت است. سرمایه‏گذاران و مدیران باید در امر تصمیم‏گیری در رابطه با ارزش‏گذاری سهام و پیش‏بینی سود آتی به اطلاعات تاریخی توجه کنند. در این پژوهش نظریه برتری اجزای سود نسبت به مبلغ کلی سود در تبیین سود آتی و ملاحظه این اجزا توسط مدیران و سرمایه‏گذاران بررسی شد. افزون بر این، نحوه وزن‏دهی به اجزای سود توسط سرمایه‏گذاران و مد.

تعدیل سود ( Profit adjustment )

به هرگونه تغییرات سود پیش بینی شده شرکتهای بورسی طی سال مالی، تعدیل سود می گویند؛ این تغییرات می توانند مثبت و یا منفی باشند. پس از شروع سال مالی، بسته به عملکرد شرکت، هیئت مدیره تخمینی که از مقدار EPS ارائه داده بود رابه مقدار واقعی نزدیکتر می‌کند که به اصطلاح به اینکار تعدیل گفته میشود. تعدیل می تواند مثبت باشد که به افزایش EPS منجر می شود و تعدیل منفی نیز به کاهش EPS می انجامد. این تعدیل‌ها بر روی قیمت معاملاتی سهم نیز تاثیر مثبت و منفی می گذارد.

البته در حال حاضر شرکت­‌ها از سوی سازمان بورس موظف به ارایه سود پیشبینی شده و تعدیلات لازم نیستند و این امر توسط تحلیل­گران در مورد شرکتها انجام می شود.

اگر میزان تعدیل سود سهام بیشتر از ۲۰ درصد باشد نماد متوقف خواهد شد تا شرکت گزارش خود از دلیل این تعدیل را اعلام کرده و سپس نماد بازگشایی شود. معمولا در بازگشایی نمادها، درصد تعدیل ها اثرش را بر قیمت سهم می گذارد و شاهد رشد و یا کاهش قیمت سهم هستیم اما گاهی اوقات این اتفاق نمی افتد. مثلا هنگامی که شرکتی ۵۰ درصد تعدیل مثبت داشته باشد نمی توان انتظار داشت که در بازگشایی ۵۰% به قیمت سهم افزوده شود.

معمولا بعد از تعدیل سود سهام، درصد تغییرات قیمت سهم را عرضه و تقاضا در روز بازگشایی مشخص می کند. نکته دیگر اینکه، ممکن است قبل از اینکه پیش بینی جدید شرکت منتشر شود عده ای با شنیدن خبر افزایش سود اقدام به خرید درقیمت بالاتر بکنند و قبل از بسته شدن نماد برای تعدیل، رشد قیمتی را در سهم شاهد باشیم. در این صورت ممکن است بعد از بازگشایی قیمت سهم تغییرات رو به بالایی نداشته باشد و دلیل آن هم رشد قیمتی است که قبل از بسته شدن نماد به وجود آمده بود.

برای مثال، شرکتی پیش بینی کرده که در پایان سال مالی ۱۳۹۸، به میزان ۲۵۰ تومان سود به ازای هر سهم به دست آورد. اما پس تعدیل مثبت یا منفی سود از گذشت سه ماه از فعالیت شرکت و با بررسی عملکرد این سه ماه، پیش بینی خود را تغییر داده و از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان افزایش می دهد. این شرکت ممکن است پس از بررسی عملکرد شش ماهه خود، به این نتیجه برسد که تحقق سود ۳۰۰ تومانی ممکن نیست و پیش بینی سود شرکت، باید به ۲۴۰ تومان کاهش یابد؛ به این گونه تغییرات در سود پیش بینی شده اصطلاحا تعدیل سود می گویند.

قیمت تعدیل شده و تعدیل نشده

يكي از موضوعات مورد بحث تحليلگران در تحليل سهام شركت‌هاي بورسي، استفاده از نمودارهاي تعديل شده يا تعديل نشده است.

هر نرم افزاري که براي تحليل تکنيکال انتخاب مي شود بايد ابتدا نوع داده (ديتا) ورودي به آن مشخص شود داده هاي ورودي به نرم افزار به دو دسته تعديل شده و تعديل نشده تقسيم مي شود.

گپ یا شکاف قیمتی

در خصوص با گپ یا شکاف قیمتی باید بیان داشت که، بخشی از نمودار یک سهم محسوب می شود که تقاضایی به منظور خرید و فروش موجود نیست و میان قیمت‌ های سهم تفاوت بسیاری وجود خواهد داشت. می توان گفت که گپ‌ های قیمتی تعدیل مثبت یا منفی سود به علت های بسیاری مثل افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، گره‌ های معاملاتی، تعدیل‌ های مثبت یا منفی و مواردی از این قبیل ایجاد خواهد شد.

نمودار تعدیل نشده

درصورتي‌كه نوسان قيمتي شديد سهم را در نمودار سهم دخالت دهيم، نمودار را تعديل شده مي‌ناميم. در نمودارهاي تعديل شده گپ‌هاي قيمتي در گذر زمان قابل‌مشاهده است. عمده دلايل ايجاد گپ‌هاي قيمتي افزايش سرمايه و تقسيم سود نقدي هستند. در حقيقت نمودار تعديل شده نموداري است كه عوامل بنيادي مانند افزايش سرمايه و تقسيم سود نقدي از آن حذف شده است.

افزايش سرمايه يكي از مهم‌ترين تعدیل مثبت یا منفی سود دلايل ايجاد گپ قيمتي است كه از طريق چهار روش عمده توسط شركت‌ها انجام مي‌پذيرد. افزايش سرمايه معمولاً سبب كاهش ارزش سهام شركت مي‌شود و در مقابل ارزش كاسته شده، به سهامدار حق تقدم، سهام جايزه يا … داده خواهد شد. كاهش ارزش سهام شركت باعث ايجاد شكاف (گپ) و تأثير بر نمودار قيمتي مي‌شود. يكي ديگر از دلايل ايجاد گپ قيمتي و كاهش شديد قيمت در نمودار سهام شركت‌ها، پرداخت سود نقدي پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه است و نمودار قيمت سهام به ميزان سود تقسيمي كاهش مي‌يابد.

افزايش سرمايه و تقسيم سود نقدي، اتفاقات مالي بسيار مهمي در هر شركت سهامي است كه سبب مي‌شود قيمت سهام شركت تغيير كند. البته با توجه به اين‌كه ميزان تغيير قيمت سهم به دليل تقسيم سود زياد نيست، تغيير در نمودار تعديل شده و گپ قيمت، بزرگ نخواهد بود و ممكن است نمودار تعديل شده با نمودار تعديل نشده همانند هم باشند؛ اما تأثير افزايش سرمايه بيشتر بوده و گپ قيمتي آن در نمودار سهم نيز بزرگ‌تر خواهد بود.

تعدیل مثبت یا منفی سود

شرکت های بورسی که در ابتدای امسال پیش بینی کرده بودند در سال 96، حدود 41 هزار و 200 میلیارد تومان سود بسازند، با گذشت بیش ازهفت ماه از سال و با توجه به عملکرد مثبت خود در نیمه اول سال، پیش بینی خود را چهار هزار و 500 میلیارد تومان معادل 11 درصد رشد دادند.

بر این اساس، اداره آمار بورس تهران، اعلام کرده است که سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان مهرماه سال 96 برابر با 45 هزار و 723 میلیارد تومان است که نسبت به ابتدای امسال حدود چهار هزار و 500 میلیارد تومان افزایش را نشان می دهد.

به گزارش روابط عمومی بورس تهران، این در حالی است که پنج صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، مخابرات، چندرشته ای ها و پالایشی ها، بیشترین سهم را از سود پیش بینی شده به خود اختصاص دادند. جدول زیر سهم این پنج گروه را از کل سود پیش بینی شده شرکت های بورسی نشان می دهد.

همچنین سود و زیان پیش بینی شده شرکت ها در پایان مهرماه نسبت به شهریور ماه، معادل دو هزار و 956 میلیارد تومان افزایش یافته است. گفتنی است تطبیق سود (زیان) پیش بینی شده شرکت ها در این ماه تعدیل مثبت یا منفی سود نسبت به شهریور نشان می دهد که تعداد 73 شرکت با افزایش، تعداد 48 شرکت با کاهش و بقیه شرکت ها برابر با 189 شرکت، تغییری در سود (زیان) پیش بینی شده نداشته اند. میزان سود تقسیمی شرکت ها نیز بیش از 24 هزار میلیارد تومان و متوسط سود نقدی برای هر سهم معادل 279 ریال گزارش شده است.

اگرچه سازمان بورس در گزارش خود تغییرات کلی سود و در نهایت به تفکیک صنعت را ارائه کرده است، بررسی تغییرات سوددهی شرکت ها نیز نکات جالبی دارد. جدول زیر برخی شرکت هایی را که تعدیل مثبت یا منفی قابل توجه در سود خود نسبت به ابتدای امسال داشته اند، نشان می دهد. بر این اساس اکثر نمادهای گروه فلزات اساسی، کانی های فلزی و قند تعدیل مثبت داشتند. در گروه خودرو و مسکن وضعیت عمدتا منفی است. گروه های پالایشی و پتروشیمی هم عمدتا بدون تغییر بوده یا این که هنوز گزارش نداده اند.

نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگران تکنیکال با توجه به نمودار سهام به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. اما نکته‌ای که وجود دارد در نظر گرفتن عوامل بنیادی است. عده‌ای از تحلیلگران بر این باور هستند، زمانی که سهمی تحت تأثیر عوامل بنیادی از جمله تقسیم سود یا افزایش سرمایه قرار می‌گیرد، تغییرات قیمت روی نمودار سهم نیز باید اعمال تعدیل مثبت یا منفی سود و نمایش داده شود. در این موارد تحلیلگران تکنیکالیست می‌توانند از نمودار تعدیل شده سهام استفاده کنند. در حالی که عده‌ای دیگر از تحلیلگران تکنیکال بر این باور هستند که در نمودار سهم و تحلیل آن عوامل بنیادی نباید در نظر گرفته شوند و تنها به قیمت سهم در گذشته باید اکتفا کرد. به همین خاطر از نمودارهای تعدیل نشده استفاده می‌کنند .

در واقع در نمودارهای تعدیل شده سهام، سود سهام تقسیمی در مجامع و یا اثر افزایش سرمایه بر قیمت سهم نیز نمایش داده می‌شود و در اختیار کاربران قرار می‌گیرد .

نمودار تعدیل شده چیست؟

نمودار تعدیل شده، نموداری است که دو عامل پرداخت سود نقدی و افزایش سرمایه که از عوامل بنیادی و مؤثر بر قیمت سهم هستند را در نظر می‌گیرد. معمولاً این دو عامل باعث ایجاد گپ قیمتی بزرگی (با توجه‌ به درصد افزایش سرمایه) روی نمودار قیمت می‌شوند و این امر موجب سردرگمی سهامدار به دلیل شکسته شدن مقاومت و حمایت‌های اصلی چارت قیمتی سهم ایجاد می‌شود.

شکاف قیمتی چیست؟

شکاف، یک قطع منطقه در نمودار است که در آن با افزایش یا افت قیمت رو به رو هستیم. در واقع شکاف قیمتی یک فضای ناپیوسته در نمودار قیمت دارایی یا اوراق بهادار است که اغلب بین ساعات معاملاتی رخ می‌دهد. معمولا تشخیص شکاف‌ها آسان است، اما تعیین نوع شکاف دشوار می‌باشد.

شکاف قیمتی به شما چه می‌گوید؟

شکاف‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که شرکت با افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی، گره‌های معاملاتی یا تعدیل‌های مثبت یا منفی همراه می شود و یک خبر یا رویداد، موجب هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این امر منجر به افت قابل‌ توجه قیمت در بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته‌ شدن روز گذشته می‌شود. شکاف، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک‌ روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی باشد و این مسئله به نوع شکاف بستگی دارد .

مزایا و معایب استفاده از نمودار تعدیل شده

از جمله مزایای این نمودار می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • به دلیل اینکه افزایش سرمایه موجب افزایش تعداد برگه سهم می‌شود، بر قیمت هر برگه سهم اثر گذاشته و قیمت هر سهم کاهش می‌یابد و اثر آن روی نمودار تعدیل شده در نظر گرفته می‌شود.
  • در نمودار تعدیل شده نقاط حمایت و مقاومت به‌ درستی نشان داده خواهند شد و استفاده از خطوط روند برای مشخص کردن روند، معاملات را تسهیل می‌کند. تحلیلگران نموداری می‌توانند با استفاده از نمودار تعدیل شده تحلیل درست‌تری از روند آتی سهم داشته باشند.
  • اگر قصد استفاده از اسیلاتور و اندیکاتورها را دارید باید از نمودار تعدیل شده سهم استفاده کنید. اسیلاتور یا اندیکاتور در چارت تعدیل شده به‌راحتی قابل استفاده هستند.

از جمله معایب آن می توان به مورد زیر اشاره کرد:

  • به دلیل حذف گپ‌های قیمتی در نمودارهای تعدیل شده، تاریخچه قیمتی سهم مشخص نیست.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

در نمودارهای تعدیل نشده، عوامل بنیادی چون تقسیم سود در نمودار قیمتی سهم لحاظ نمی‌شود و فقط بیانگر روند قیمت سهم در گذشته می‌باشد. مانند تصویر زیر:

مزایا و معایب استفاده از نمودار تعدیل نشده

استفاده از نمودار تعدیل نشده نیز همانند نمودار تعدیل شده، شامل مزایا و معایبی می‌باشد که به آن‌ها پرداخته شده است.

از مزایا این نمودار این است که:

  • برخی از تکنیکالیست‌ها معتقدند که در تحلیل تکنیکال تنها با توجه‌ به قیمت سهم در گذشته بررسی انجام می‌شود، به همین خاطر بهتر است عوامل بنیادی مانند تقسیم سود را لحاظ نکرد.

اما از معایب آن به مورد زیر می‌توان اشاره کرد:

  • به دلیل وجود گپ قیمتی حاصل شده، در نمودار تعدیل نشده، اندیکاتورها کاربرد ندارند.

تفاوت دو نمودار تعدیل‌ شده و تعدیل‌ نشده در تحلیل تکنیکال

یکی از مواردی که مورد بحث تحلیلگران بورس می‌باشد، استفاده از نمودارهای تعدیل شده یا تعدیل نشده است. هریک از این نمودارها مزایا و معایب خود را دارند که تا به اینجا به بررسی آن‌ها پرداختیم. برای آنکه بتوانیم دو نمودار را به‌ درستی با یکدیگر مقایسه کنیم، لازم به بررسی بیشتر این دو نمودار است که در این قسمت تفاوت دو نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال تعدیل مثبت یا منفی سود را بیان می‌کنیم.

مهم‌ترین تفاوت این دو نمودار در لحاظ کردن شکاف و گپ قیمتی ایجاد شده است.

  • همان‌طور که گفته شد رایج‌ترین علت ایجاد شکاف، تقسیم سود یا افزایش سرمایه شرکت است.
  • از دیگر علل ایجاد گپ قیمتی به تعدیل‌های مثبت و منفی پس از افشای اطلاعات و گره‌های معاملاتی می‌توان اشاره کرد.

در بورس و بازار سرمایه، قیمت دستخوش نوسانات بازار قرار می‌گیرد که اثر این نوسانات را تنها در نمودارهای تعدیل شده می‌توانید مشاهده کنید.
به‌ خاطر داشته باشید که استفاده از هر یک از این دو نمودار، نتیجه متفاوتی خواهد داشت پس حتماً یکی را برای تحلیل خود انتخاب کنید.

نمودار تعدیل شده بهتر است یا تعدیل نشده؟

پس از آنکه با تعریف و مزایا و معایب نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده آشنا شدید و تفاوت‌ آن‌ها را دانستید، شاید برایتان این سؤال همچنان باقی‌مانده باشد که استفاده از کدام نمودار بهتر است؟ نمودار تعدیل شده بهتر است یا تعدیل نشده؟در پاسخ باید بگوییم که نمی‌توان این دو نمودار را بر یکدیگر برتری داد چون که هر کدام از این دو نمودار با توجه‌ به موردی که تحلیلگر مدنظر دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد پس نمی‌توان یکی را به‌عنوان بهترین نام برد.

تحلیلگرانی که از نمودار تعدیل شده استفاده می‌کنند، بر این باورند که سهم گپ ایجاد شده را پر خواهد کرد، به همین خاطر نقاط حمایت و مقاومت جدید به دست می‌آورند.

اگر قصد به‌ کارگیری الگوهایی مانند امواج الیوت یا هارمونیک و سایر الگوها را دارید، استفاده از الگوی تعدیل شده مناسب است. اما اگر نمودار را به جهت بررسی نقاط حمایت و مقاومت کلاسیک بررسی می‌کنید، استفاده از نمودار تعدیل نشده مناسب است.

نحوه استفاده از نمودار تعدیل شده در اکسیر اقتصاد تعدیل مثبت یا منفی سود بیدار

در اکسیر اقتصاد بیدار پس از وارد شدن به‌ حساب کاربری خود و جست‌وجوی نماد مورد نظر، از قسمت کادر بالای نمودار امکان تنظیم نمودار به‌ صورت تعدیل شده و یا تعدیل نشده وجود دارد.

از کادر مشخص شده می‌توانید تبدیل نمودار تعدیل شده به نشده و برعکس را انتخاب کنید. در تصویر زیر، نمودار به حالت تعدیل شده که با گپ قیمتی همراه است، را مشاهده می‌کنید . برای مثال در تصویر زیر، نمودار به‌صورت تعدیل نشده تنظیم شده است. همان‌طور که مشخص است، شکاف و گپ قیمتی به دلیل افزایش سرمایه می‌باشد.

  • نقاط آبی: زمان افزایش سرمایه
  • نقاط زرد : زمان پرداخت سود نقدی

در تصویر زیر سهم خودرو در نمودار تعدیل نشده در اکسیر اقتصاد بیدار را مشاهده می‌کنید که روند معاملات سهم به‌ صورت پیوسته و بدون گپ می‌باشد.

جمع‌بندی

در پایان این‌گونه می‌توان نتیجه گرفت که هر تحلیلگر با توجه‌ به هدف و نتیجه‌ای که انتظار دارد کسب کند، تصمیم به استفاده از نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده می‌گیرد. تنها تفاوت این دو نمودار در نحوه نمایش روند سهم است. هر زمان سهم به دلیل افزایش سرمایه یا تقسیم سود نقدی با شکاف یا گپ قیمتی همراه شود، در نمودار تعدیل شده قابل مشاهده است. در صورتی‌ که در نمودار تعدیل نشده نمودار به‌صورت ساده و به‌ صورت روند قیمت سهم درگذشته نمایش داده می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.